V skratke
31. 3. 2023

Od apríla platia nové sumy kilometrovného

V Zbierke zákonov vyšlo dňa 22. marca 2023 Opatrenie č. 88/2023 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky („Opatrenie“), ktoré s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2023 ustanovuje vyššie sumy základnej náhrady za používanie…

Marek Masaryk,

Martina Regásková

V skratke
15. 3. 2023

Nezabudnite na podanie daňových priznaní

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 je 31. marec 2023. Do tohto termínu je potrebné príslušnú daň aj zaplatiť.

Daňové a právne oddelenie

Právo
15. 3. 2023

Súkromné nadácie: Nové možnosti spravovania súkromného majetku

Nový nástroj na spravovanie majetku má umožniť zakladanie tzv. súkromných nadácií, prostredníctvom ktorých bude možné najmä finančne podporovať rodinu a svojich blízkych, ale aj iné súkromné účely. Návrh novely zákona o nadáciách aktuálne prechádza…

Marian Dzuroška,

Martin Oross

Webdesign