Právo
26. 3. 2018

Novela Zákonníka práce zavádza viacero zmien

V máji nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce a prináša viacero zmien, ktoré sa okrem iného týkajú mzdových zvýhodnení, výšky základnej mzdy, dohôd o prácach mimo pracovného pomeru a normovania práce.

Marian Dzuroška,

Alexandra Bakošova

Právne prípady
21. 3. 2018

Súdny dvor EÚ rozhodol v slovenskom DPH prípade

Slovenská legislatíva nie je v súlade s právom EÚ, keď bráni vráteniu DPH, ktorá bola fakturovaná a zaplatená až niekoľko rokov po dodaní tovaru, pretože prekluzívna lehota na uplatnenie tohto práva začala plynúť dátumom dodania a uplynula pred…

Zuzana Šidlová

Dane
25. 1. 2018

Pripravuje sa zákon o dani z poistenia

Návrh zákona o dani z poistenia, ktorý je súčasťou Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018, je už medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Marianna Dávidová

V skratke
24. 1. 2018

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Finančná správa zverejnila vzor Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej ako aj fyzickej osoby. Daňovníci, ktorí sa rozhodnú predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania sú od 1.1.2018 povinní používať…

Daňové a právne oddelenie