Zo sveta
8. 12. 2022

Čo nám prináša CSRD?

Rada Európskej únie schválila dlho očakávanú Smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti.

Miroslava Plevová

Zo sveta
27. 6. 2022

Európska smernica DAC7 v slovenskej legislatíve

Prinášame Vám prehľad novozavedených oznamovacích povinností pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem vyplývajúcich z európskej smernice DAC7. Informácie by mali pomôcť orgánom finančnej správy overiť zdaňovanie príjmov v digitálnej oblasti.

Zuzana Blažejová

Zo sveta
26. 5. 2022

Aktuálny prehľad o vývoji globálnej minimálnej dane

Nová medzinárodná smernica EÚ o minimálnej úrovni zdaňovania nadnárodných spoločností sa pravdepodobne odkladá na rok 2024. Pôvodne stanovený termín implementácie do roku 2023 zabrzdili diskusie o dolaďovaní technických detailov. Súčasné francúzske…

Marianna Dávidová,

Soňa Vojteková

Zo sveta
23. 3. 2022

EÚ zverejnila najnovšie úpravy v zozname nespolupracujúcich krajín

Rada ECOFIN na svojom februárovom zasadnutí rokovala o aktualizácii tzv. Blacklistu, ktorým pravidelne vyhodnocuje stav spolupráce v daňovej oblasti. Po najnovšej revízii došlo k zmenám na tzv. monitorovacej sivej listine, ktorá sa rozšírila o desať…

Marianna Dávidová,

Soňa Vojteková

Webdesign