Európska rada odstránila štyri krajiny z čiernej listiny

Rada ECOFIN aktualizovala zoznam jurisdikcií, ktoré nespolupracujú na daňové účely. Z čiernej listiny boli po zasadnutí vylúčené štyri krajiny a zároveň sa nerozšírila o žiadne nové štáty, ktoré by nevyhovovali stanoveným ukazovateľom v daňovej…

Aké zmeny nastali na Blackliste EÚ?

Ministri financií EÚ sa rozhodli zaradiť do zoznamu tri nové jurisdikcie a zároveň boli tri krajiny zo zoznamu odstránené.

Digitálne euro: základ stability peňazí v digitálnom veku?

Digitálne euro nemá nahradiť klasickú fyzickú formu peňazí, ale má byť dostupné popri hotovosti. Má slúžiť len ako doplnkový a dobrovoľný spôsob platenia, kdekoľvek v eurozóne, kedykoľvek a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Svet práce sa mení: Zamestnanci vyžadujú prácu na diaľku

Cezhraničná práca na diaľku sa stáva bežnou súčasťou pracovného života. Aké kľúčové otázky musia firmy prehodnotiť, aby sa prispôsobili súčasným trendom a požiadavkám na trhu práce? Prinášame vám najnovšie výsledky globálneho KPMG prieskumu, ktorý…

Dohoda na kompromisnom znení DAC8

Nový rámec zdaňovania krypto-aktív pomôže daňovým úradom v EÚ monitorovať obchodovanie s krypto-aktívami a reportovať informácie o získaných výnosoch z transakcií.

Čo nám prináša CSRD?

Rada Európskej únie schválila dlho očakávanú Smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti.