Zo sveta
29. 5. 2023

Dohoda na kompromisnom znení DAC8

Nový rámec zdaňovania krypto-aktív pomôže daňovým úradom v EÚ monitorovať obchodovanie s krypto-aktívami a reportovať informácie o získaných výnosoch z transakcií.

Zuzana Blažejová

Zo sveta
8. 12. 2022

Čo nám prináša CSRD?

Rada Európskej únie schválila dlho očakávanú Smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti.

Miroslava Plevová

Webdesign