Európske smernice prinášajú novú dorovnávaciu daň na Slovensku

Európska únia sa už dlhodobo snaží vyriešiť zdaňovanie veľkých nadnárodných firiem, ktoré využívajú daňové režimy krajín s nízkou sadzbou dane. Členské štáty vrátane Slovenska zavádzajú novú dorovnávaciu daň, ktorá zabezpečí, aby si korporácie…

Neprehliadnite dôležité novinky v zdaňovaní fyzických osôb

Koncom júna NR SR schválila viaceré zákony, ktoré budú mať vplyv na zdaňovanie príjmov fyzických osôb. Prinášame Vám zhrnutie najdôležitejších noviniek - predovšetkým k virtuálnej mene, k predaju cenných papierov a podielov, ako aj k zamestnaneckým…

Nové pravidlá pre cezhraničnú prácu na diaľku od 1. júla 2023

Na európskej úrovni intenzívne sledujeme prijatie novej rámcovej dohody týkajúcej sa cezhraničnej práce na diaľku. Dlho očakávaná rámcová dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2023 po skončení súčasného prechodného obdobia medzi členskými štátmi EÚ,…

Nová evidencia analytických údajov zamestnanca (aktualizácia)

V decembri sme upozornili na vznik novej administratívnej povinnosti zamestnávateľov od 1. januára 2023 voči Sociálnej poisťovni. V článku nižšie pripomíname tieto povinnosti, ktoré je potrebné splniť už za tento mesiac. Všetky upravené formuláre už…