Prehľad zmien v stavebných predpisoch a legislatíve

Zmeny, ktoré prináša nová stavebná legislatíva sa odkladajú aspoň o jeden rok. Súčasný stavebný zákon, ktorý mal byť po rokoch nahradený zákonom o územnom plánovaní a zákonom o výstavbe tak ostáva v platnosti v časti dotýkajúcej sa výstavby aj…

Nové pravidlá pre obchodníkov a prevádzkovateľov e-shopov

V parlamente je aktuálne po prvom čítaní nová legislatíva týkajúca sa ochrany spotrebiteľa, ktorá so sebou prinesie viacero nových práv a povinností obchodníkov a prevádzkovateľov e-shopov vrátane povinnosti upraviť ich obchodné podmienky v súlade s…

Zmeny v reforme stavebnej legislatívy

Prinášame vám vybrané zmeny stavebnej legislatívy schválené jej ostatnou novelou, a to zákonom č. 205/2023 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy zo dňa 9. mája 2023 (ďalej len "Novela“).

Premeny obchodných spoločností a družstiev majú nové pravidlá

Prinášame vám prehľad niekoľkých zmien, ktoré vyplývajú zo schváleného znenia nového zákona o premenách obchodných spoločností. Nová legislatíva zároveň zavádza významné súvisiace zmeny v daňovej oblasti.

Legislatívne zmeny v súvislosti s Obchodným registrom

Národná rada Slovenskej republiky (“NR SR“) schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obchodnom registri a zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (“Novela“). 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré so sebou prináša nová súdna mapa

Dňa 1. júna 2023 nadobudne účinnosť tzv. reforma “súdnej mapy”, ktorej primárnym cieľom má byť podľa jej predkladateľov najmä dosiahnutie rýchlejšieho a kvalitnejšieho rozhodovania. Reformou dôjde k zrušeniu viacerých existujúcich súdov, vytvoreniu…

Súkromné nadácie: Nové možnosti spravovania súkromného majetku

Nový nástroj na spravovanie majetku má umožniť zakladanie tzv. súkromných nadácií, prostredníctvom ktorých bude možné najmä finančne podporovať rodinu a svojich blízkych, ale aj iné súkromné účely. Návrh novely zákona o nadáciách aktuálne prechádza…