Späť na články

Zamestnávanie absolventov základných škôl bez administratívnej záťaže

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce, ktorou uľahčuje zamestnávateľom zamestnať absolventov základných škôl (osoby staršie ako 15 rokov pred skončením povinnej školskej dochádzky).

Podľa súčasnej právnej úpravy nesmie zamestnávateľ dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Z tohto pravidla existujú výnimky – tzv. ľahké práce, na výkon ktorých je však nevyhnutné povolenie inšpektorátu práce.

Prijatím novely Zákonníka práce budú môcť absolventi základných škôl brigádovať už počas letných prázdnin medzi deviatym ročníkom a nástupom na strednú školu, a to bez zbytočných byrokratických prekážok na strane zamestnávateľov (bez potreby získania súhlasu na zamestnanie). Pre osoby mladšie ako 15 rokov zostáva povoľovanie od inšpektorátu práce naďalej zachované.

Spomínanú novelu Zákonníka práce musí podpísať ešte prezident. Účinnosť má nadobudnúť
1. augusta 2024.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať