Online previerka transferového oceňovania

Cezhraničné transakcie medzi spriaznenými spoločnosťami by mali prebiehať za trhových podmienok. Máte na výber niekoľko metód transferového oceňovania. Nastavte si transferové oceňovanie tak, aby ste spĺňali všetky daňové povinnosti >>

Pozvánka na podujatie

Daň z príjmov právnických osôb – komplexné školenie

12. 10. 2021

Trojdňové školenie o dani z príjmov právnických osôb vedené našimi odborníkmi z…

Previerka súladu so zákonmi

Vaša firma má svoje miesto na trhu a rozširuje svoje aktivity. Súlad s legislatívou sa stáva čoraz dôležitejšou témou aj pre vás. Zistite kde číhajú potenciálne riziká pre vašu firmu.

Vypracujte účtovnú závierku podľa overeného vzoru

Už viac ako 20 rokov vydáva KPMG na Slovensku každoročne publikáciu Vzorová účtovná závierka. Vďaka tomuto vzoru, ktorý pripravujú naši skúsení odborníci, vypracujete účtovnú závierku oveľa jednoduchšie a bez zbytočných omylov.

Právo
29. 9. 2021

Aktualizácia pravidiel vyplácania Prvej pomoci od septembra 2021

Vláda Slovenskej republiky dňa 10. augusta 2021 schválila návrh na zmeny podmienok a potvrdenie predĺženia obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a…

Milina Schifferdeckerová

Zo sveta
29. 9. 2021

Daň z príjmov právnických osôb a ESG

Vzhľadom na zvýšený záujem o podnikateľské praktiky v globálnom meradle nikdy nebola udržateľnému spôsobu podnikania prisudzovaná väčšia dôležitosť ako v súčasnosti. Viaceré spoločnosti vyvíjajú udržateľné podnikateľské praktiky a investori smerujú…

Zuzana Blažejová

Dane
25. 6. 2021

6 najdôležitejších zmien v pravidlách DPH pre e-commerce

Od 1.7.2021 nadobudnú účinnosť zmeny pravidiel DPH s vplyvom na oblasť cezhraničného elektronického obchodovania. Budú mať vplyv najmä na internetové obchody predávajúce tovar konečným spotrebiteľom a digitálne platformy. Dotknú sa tiež občanov…

Elvíra Ungerová

Webdesign