Pozvánka na podujatie

TREND TOP 2018 Manažér roka a Investor roka

6. 11. 2018
Bratislava

KPMG na Slovensku je partnerom ocenení, ktoré udeľuje týždenník TREND

Pozvánka na podujatie

Škola dane z príjmov právnickej osoby

12. 11. 2018 | 8:30 hod
KPMG Conference Centre, Bratislava

Školiaci program pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s…

Pozvánka na podujatie

IFRS 16 - Prenájom

19. 11. 2018 | 8:30 hod
KPMG Conference Centre, Dvořákovo nábrežie 10, River Park, Bratislava

Vysvetlenie nových princípov IFRS 16 pomocou ilustratívnych príkladov.

Pozvánka na podujatie

Seminár | Odložené dane

11. 12. 2018 | 9:30 hod
KPMG Conference Centre, Bratislava

Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a…

Pozvánka na podujatie

Seminár | Účtovná závierka k 31. 12. 2018

12. 12. 2018 | 8:30 hod
KPMG Conference Centre, Bratislava

Cieľom tohto jednodňového seminára je oboznámiť účastníkov s právnymi predpismi…

Právo
25. 9. 2018

Vybrané zmeny, ktoré prináša novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona vstupuje do platnosti od 1. októbra 2018. Zmeny sa okrem iného týkajú náležitostí návrhu na vklad a zmien v katastrálnom konaní, údajov katastra, lehôt a opráv chýb v katastrálnom operáte.

Marian Dzuroška,

Milina Schifferdeckerová