Všetky dôležité daňové termíny na jednom mieste

KPMG Daňový kalendár na rok 2022

Naši odborníci na daňové poradenstvo pre vás pripravili KPMG Daňový kalendár” na rok 2022.

Valuation in practice

Ako vhodne odhadnúť trhovú rizikovú prémiu pre ohodnocovanie na Slovensku?

Ponúkame vám pár odporúčaní, ako odhadnúť prirážku za trhové riziko na Slovensku

Online previerka transferového oceňovania

Cezhraničné transakcie medzi spriaznenými spoločnosťami by mali prebiehať za trhových podmienok. Máte na výber niekoľko metód transferového oceňovania. Nastavte si transferové oceňovanie tak, aby ste spĺňali všetky daňové povinnosti >>

Previerka súladu so zákonmi

Vaša firma má svoje miesto na trhu a rozširuje svoje aktivity. Súlad s legislatívou sa stáva čoraz dôležitejšou témou aj pre vás. Zistite kde číhajú potenciálne riziká pre vašu firmu.

Vypracujte účtovnú závierku podľa overeného vzoru

Už viac ako 20 rokov vydáva KPMG na Slovensku každoročne publikáciu Vzorová účtovná závierka. Vďaka tomuto vzoru, ktorý pripravujú naši skúsení odborníci, vypracujete účtovnú závierku oveľa jednoduchšie a bez zbytočných omylov.

Webdesign