Nový režim preverovania zahraničných investícií na Slovensku

Aké dôležité zmeny prináša pre investorov prísnejšia kontrola zahraničných investícií?

Najčastejšie prípady porušenia práv spotrebiteľa bankami a poisťovňami

Prehľad hlavných tém, ktorými sa NBS zaoberala v poslednej správe o dohľadovej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

#whistleblowing

Whistleblowing v praxi

Ako zabezpečiť interné oznamovanie protispoločenskej činnosti

5 najčastejších nedostatkov, ktoré sa vyskytujú v pracovných zmluvách

Pracovná zmluva predstavuje najčastejšie uzatváraný dokument v rámci pracovnoprávnych vzťahov, v ktorom sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na podmienkach zamestnania.

Zo sveta
29. 5. 2023

Dohoda na kompromisnom znení DAC8

Nový rámec zdaňovania krypto-aktív pomôže daňovým úradom v EÚ monitorovať obchodovanie s krypto-aktívami a reportovať informácie o získaných výnosoch z transakcií.

Zuzana Blažejová

Právo
29. 5. 2023

Najdôležitejšie zmeny, ktoré so sebou prináša nová súdna mapa

Dňa 1. júna 2023 nadobudne účinnosť tzv. reforma “súdnej mapy”, ktorej primárnym cieľom má byť podľa jej predkladateľov najmä dosiahnutie rýchlejšieho a kvalitnejšieho rozhodovania. Reformou dôjde k zrušeniu viacerých existujúcich súdov, vytvoreniu…

Milina Schifferdeckerová,

Andrej Žabka

Dane
27. 4. 2023

Nové pravidlá pre cezhraničnú prácu na diaľku od 1. júla 2023

Na európskej úrovni intenzívne sledujeme prijatie novej rámcovej dohody týkajúcej sa cezhraničnej práce na diaľku. Dlho očakávaná rámcová dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2023 po skončení súčasného prechodného obdobia medzi členskými štátmi EÚ,…

Martina Čižmariková

Webdesign