Dane
12. 11. 2018

Slovensko ratifikovalo Mnohostranný dohovor

Slovenská republika 21. septembra 2018 oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k Mnohostrannému dohovoru, ktorý tak vstúpi do platnosti 1. januára 2019.

Marianna Dávidová

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Publikácia sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH. Obsahuje aj zhodnotenie významu konkrétnych rozsudkov pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Knihu si môžete objednať cez odkaz v názve.

Pozvánka na podujatie

IFRS 16 - Prenájom

19. 11. 2018 | 8:30 hod
KPMG Conference Centre, Dvořákovo nábrežie 10, River Park, Bratislava

Vysvetlenie nových princípov IFRS 16 pomocou ilustratívnych príkladov.

Pozvánka na podujatie

Seminár | Účtovná závierka k 31. 12. 2018

12. 12. 2018 | 8:30 hod
KPMG Conference Centre, Bratislava

Cieľom tohto jednodňového seminára je oboznámiť účastníkov s právnymi predpismi…

Pozvánka na podujatie

Seminár | Odložené dane

11. 12. 2018 | 9:30 hod
KPMG Conference Centre, Bratislava

Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a…

Dane
12. 11. 2018

Návrh novely zákona o DPH

Národná rada SR v októbri schválila a prezident SR podpísal novelu zákona o DPH, ktorá zavádza zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby na 10 %. Táto zmena by mala byť účinná od 1. januára 2019. Ministerstvo financií SR ďalej predložilo návrh novely…

Zuzana Šidlová

V skratke
12. 11. 2018

Prezident vrátil novelu zákona o podpore cestovného ruchu

Prezident SR vrátil novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú na októbrovej schôdzi schválil parlament. Novela upravuje problematiku rekreácie zamestnancov, a okrem iného zavádza rekreačné poukazy ako nový nástroj financovania rozvoja…

Daňové a právne oddelenie

Dane
12. 11. 2018

Prehľad zmien vyplývajúcich z novely zákona o sociálnom poistení

Jednou z najvýznamnejších zmien je bezpochyby zavedenie platenia poistného na sociálne poistenie formou preddavkov, ktoré sa následne zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní. Cieľom tejto právnej úpravy má byť zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov v…

Martina Čižmariková