Nová publikácia | Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Rozsiahla publikácia sumarizuje 43 nových rozsudkov Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Pozvánka na podujatie

Škola dane z pridanej hodnoty (3.11.2020 - 8.12.2020)

3. 11. 2020 | 9:00 hod
ONLINE

Komplexný online program, kde sa dozviete všetko potrebné o dani z pridanej…

KPMG Game of Business

Naučte svojich zamestnancov robiť dôležité rozhodnutia. Dvojdňové interaktívne školenie pre zamestnancov, počas ktorého majú možnosť rozhodovať o fungovaní firmy.

Otestujte odolnosť vášho biznisu

Pomôžeme vám zhodnotiť pripravenosť vašej firmy na súčasnú krízu. Vyplňte test a získajte praktické rady, ako zmierniť dopady COVID-19 na biznis.

Právne prípady
26. 10. 2020

Súdny dvor EÚ rozhodol v slovenskom DPH prípade

Súdny dvor EÚ vydal uznesenie vo veci C‑621/19 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky proti Weindel Logistik Service SR spol. s r.o., v ktorom sa zaoberal možnosťou uplatniť odpočítanie dovoznej DPH dovozcom, ktorý sa nestáva vlastníkom…

Zuzana Šidlová

Webdesign