Vypracujte účtovnú závierku podľa overeného vzoru

Už viac ako 20 rokov vydáva KPMG na Slovensku každoročne publikáciu Vzorová účtovná závierka. Vďaka tomuto vzoru, ktorý pripravujú naši skúsení odborníci, vypracujete účtovnú závierku oveľa jednoduchšie a bez zbytočných omylov.

Pozvánka na podujatie

Škola dane z pridanej hodnoty

13. 4. 2021 | 9:00 hod
ONLINE WEBINÁR

Komplexný online program, kde sa dozviete všetko potrebné o dani z pridanej…

KPMG Automatizovaný finančný reporting

Prehľad vo finančných reportoch a manažérskych dashboardoch v reálnom čase na jeden klik. Na jednom mieste môžete v reálnom čase sledovať vývoj nákladov a výnosov vo vašej firme a porovnávať aktuálne čísla s plánovanými.

Štúdia CX 2020 | Nová éra zákazníckej skúsenosti

Prečítajte si štúdiu, v ktorej sme hľadali 50 najobľúbenejších značiek na Slovensku.

Čaká vás strategický finančný projekt a chýbajú vám odborníci?

Ak potrebujete dočasne posilniť svoj finančný tím, kolegovia z KPMG Talent Solutions môžu byť tým správnym riešením. Viac informácií nájdete na našom webe www.talentsolutions.sk.

Nová publikácia | Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Rozsiahla publikácia sumarizuje 43 nových rozsudkov Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Právo
25. 3. 2021

Finančná pomoc na udržanie pracovných miest sa zvýšila

Od februára 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky („MPSVR SR“) prostredníctvom Protipandemického balíka Prvá pomoc ++ zvýšilo finančnú pomoc na udržanie pracovných miest, rozšírilo okruh žiadateľov o pomoc a aj okruh…

Milina Schifferdeckerová,

Tobiáš Bulla

Právo
18. 2. 2021

Prehľad zmien Zákonníka práce od 1. marca 2021

Od 1. marca 2021 nadobudne účinnosť novela Zákonník práce, ktorá okrem iného rieši otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca a upravuje možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Milina Schifferdeckerová

Dane
17. 2. 2021

Poskytnutie vozidla na súkromné účely a DPH

Poskytujete zamestnancom vozidlá na súkromné účely na obdobie presahujúce 30 dní? Platia zamestnanci za toto použitie (aj v podobe zrážky zo mzdy)? Majú zamestnanci bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v inom členskom štáte EÚ ako je sídlo…

Zuzana Šidlová

Webdesign