Dane
21. 7. 2023

Neprehliadnite dôležité novinky v zdaňovaní fyzických osôb

Koncom júna NR SR schválila viaceré zákony, ktoré budú mať vplyv na zdaňovanie príjmov fyzických osôb. Prinášame Vám zhrnutie najdôležitejších noviniek - predovšetkým k virtuálnej mene, k predaju cenných papierov a podielov, ako aj k zamestnaneckým…

Ivana Soboličová,

Martina Čižmariková

Aké sú pravidlá bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

BSM je forma spoluvlastníctva manželov, ktorá vzniká uzavretím manželstva, t.j. civilným alebo cirkevným sobášom a zaniká buď spolu so zánikom manželstva alebo na základe rozhodnutia súdu.

Pozvánka na podujatie

Webinár | KPMG Valuations in Practice

18. 7. 2023 | 10h hod
Online

Pozrieme na viacero tém z prostredia oceňovania a ohodnocovania spoločností.

Najčastejšie prípady porušenia práv spotrebiteľa bankami a poisťovňami

Prehľad hlavných tém, ktorými sa NBS zaoberala v poslednej správe o dohľadovej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

Nový režim preverovania zahraničných investícií na Slovensku

Aké dôležité zmeny prináša pre investorov prísnejšia kontrola zahraničných investícií?

5 najčastejších nedostatkov, ktoré sa vyskytujú v pracovných zmluvách

Pracovná zmluva predstavuje najčastejšie uzatváraný dokument v rámci pracovnoprávnych vzťahov, v ktorom sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na podmienkach zamestnania.

Právo
28. 6. 2023

Legislatívne zmeny v súvislosti s Obchodným registrom

Národná rada Slovenskej republiky (“NR SR“) schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obchodnom registri a zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (“Novela“). 

Milina Schifferdeckerová,

Andrej Žabka

Webdesign