Pozvánka na podujatie

IFRS 9 Finančné nástroje, školenie zamerané na obchodné spoločnosti

19. 4. 2018
KPMG Conference Centre, Dvořákovo nábrežie 10, River Park, Bratislava

Školenie zamerané na obchodné spoločnosti

Pozvánka na podujatie

IFRS 15 – Účtovanie výnosov pre finančný sektor

26. 4. 2018
KPMG Conference Centre, Dvořákovo nábrežie 10, River Park, Bratislava

Čo prináša nový štandard?

Pozvánka na podujatie

Porovnanie IFRS a slovenských účtovných predpisov

21. 5. 2018 | 8:30 hod
KPMG Conference Centre, Dvořákovo nábrežie 10, River Park, Bratislava

Seminár zameraný na analýzu IFRS a na ich porovnanie so slovenskými právnymi…

Pozvánka na podujatie

IFRS 16 - Prenájom

14. 6. 2018
KPMG Conference Centre, Dvořákovo nábrežie 10, River Park, Bratislava

Čo prináša nový štandard?

Právo
26. 3. 2018

Novela Zákonníka práce zavádza viacero zmien

V máji nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce a prináša viacero zmien, ktoré sa okrem iného týkajú mzdových zvýhodnení, výšky základnej mzdy, dohôd o prácach mimo pracovného pomeru a normovania práce.

Marian Dzuroška,

Alexandra Bakošova

Právne prípady
21. 3. 2018

Súdny dvor EÚ rozhodol v slovenskom DPH prípade

Slovenská legislatíva nie je v súlade s právom EÚ, keď bráni vráteniu DPH, ktorá bola fakturovaná a zaplatená až niekoľko rokov po dodaní tovaru, pretože prekluzívna lehota na uplatnenie tohto práva začala plynúť dátumom dodania a uplynula pred…

Zuzana Šidlová