Právo
31. 1. 2023

Premeny obchodných spoločností a družstiev

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo 13. januára 2023 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev.

Milina Schifferdeckerová,

Richard Bauer

Podniky sa môžu uchádzať o príspevok na inštaláciu fotovoltických systémov

Nenávratný finančný príspevok je určený pre projekty zrealizované do konca roku 2023

Dve tretiny bánk v CEE regióne sa zameriavajú na udržateľné stratégie pri financovaní nehnuteľností

Vyplýva to z prieskumu KPMG Property Lending Barometer, do ktorého sa zapojili zástupcovia vyše 40 bánk z desiatich krajín regiónu CEE, vrátane Slovenska.

článok

Slovenskí podnikatelia môžu požiadať o finančnú pomoc na inovačné projekty

Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 28.11.2022 vyhlásila novú výzvu na inovačné poukážky Slovensko 3.0. v rámci národného projektu inovujme.sk.

Dane
30. 1. 2023

Nová evidencia analytických údajov zamestnanca (aktualizácia)

V decembri sme upozornili na vznik novej administratívnej povinnosti zamestnávateľov od 1. januára 2023 voči Sociálnej poisťovni. V článku nižšie pripomíname tieto povinnosti, ktoré je potrebné splniť už za tento mesiac. Všetky upravené formuláre už…

Ivana Soboličová,

Katarína Lachkovičová

Právo
26. 1. 2023

Ako sa mení výška mzdových zvýhodnení od júna 2023?

Zamestnanci, ktorí pracujú cez víkendy, v noci alebo počas sviatkov majú od 1. júna 2023 nárok na zvýšené príplatky za prácu nadčas. Pripravili sme pre Vás prehľad jednotlivých mzdových nárokov.

Milina Schifferdeckerová,

Matúš Sklenár

Dane
24. 1. 2023

Rada EÚ prijala smernicu o minimálnej dani

Nová smernica o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Európskej únii (známa aj ako Pilier 2) sa má transponovať do právnych predpisov členských štátov do konca roka 2023.

Zuzana Blažejová

Webdesign