Späť na články

Júnové novinky jednou vetou

Rýchly súhrn daňových a právnych aktualít za posledný mesiac.

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo návrh na zvýšenie súm stravného z 7.80 EUR na 8.30 EUR (časové pásmo 5-12 hodín), z 11.60 EUR na 12.30 EUR (časové pásmo 12-18 hodín) a z 17.40 EUR na 18.40 EUR (časové pásmo nad 18 hodín). O schválenom znení s navrhovanou účinnosťou od 1. septembra 2024 a ďalšom vývoji zmien v oblasti stravovania zamestnancov vás budeme informovať.
  • Finančná správa aktualizovala prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku k 17. máju 2024. Od 1. augusta 2024 sa bude uplatňovať zmluva so Saudskoarabským kráľovstvom.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo návrh novely zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorou navrhuje odložiť zavedenie insolvenčného registra do konkurznej legislatívy z 1. januára 2025 na 1. október 2025. Podrobnejšie informácie o nových pravidlách v podnikových kombináciách sme spracovali v našom predchádzajúcom článku.
  • Ministerstvo dopravy SR pripravuje nový návrh stavebného zákona. Nová právna úprava plánuje viaceré zmeny v oblasti pôsobnosti orgánov verejnej správy vo výstavbe či postavenia Slovenskej stavebnej inšpekcie. Zmeny majú nastať aj v procesoch povoľovania stavieb, v digitalizácii agendy štátnej stavebnej správy, či v správnych poplatkoch za stavebné konania. O vývoji zmien v stavebnej legislatíve vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok