Späť na články

Parlament schválil možnosť uplatnenia rekreačných poukazov aj pre rodičov zamestnancov

Poskytovanie príspevku na rekreáciu prináša zamestnancom novú možnosť prenosu aj na rodiča. Zmeny vo využívaní rekreačných poukazov majú slúžiť ako efektívny nástroj na podporu cestovného ruchu na Slovensku.

12. júna 2024 parlament schválil poslaneckú novelu Zákonníka práce týkajúcu sa rozšírenia možností uplatnenia rekreačných poukazov („Novela“).

V súčasnosti majú nárok na poukaz zamestnanci a ich rodinní príslušníci (manželka, vlastné deti, deti zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti) a taktiež aj osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti (ak s ním idú na rekreáciu).

Od 1. januára 2025 sa nárok na uplatnenie rekreačných poukazov rozšíri aj na rodičov zamestnanca. Novela zároveň vo vzťahu k rodičom zamestnanca odstraňuje zákonnú neprenosnosť poukazu, čo znamená, že rodičia zamestnanca nevyhnutne nemusia ísť so zamestnancom na rekreáciu, ale poukaz môžu využiť sami.

Naďalej ostáva zachovaná výška príspevku na rekreáciu (t.j. 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok). Rekreačný poukaz je z pohľadu zamestnanca oslobodený od dane z príjmu a pre zamestnávateľa predstavuje daňovo uznateľný náklad.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať