Späť na články

Modernizácia DPH pravidiel - ViDA

Európska komisia predstavila na konci roka 2022 legislatívny balík – „DPH v digitálnom veku“ („ViDA - VAT in the Digital Age“). Opatrenia zamerané na zavedenie jednotných pravidiel na európskej úrovni, modernizáciu DPH systému a boj proti daňovým podvodom sa snažia prispôsobiť súčasnému digitálnemu podnikaniu.

Balík ViDA sleduje tri hlavné ciele:

  • nové pravidlá zdaňovania určitých služieb poskytovaných prostredníctvom platformového hospodárstva (napr. pre prevádzkovateľov v oblasti krátkodobého ubytovania a osobnej prepravy);
  • zavedenie požiadaviek na digitálne oznamovanie údajov daňovým orgánom (o. i. prostredníctvom povinnej elektronickej fakturácie pre cezhraničné transakcie);
  • zavedenie jednotnej registrácie pre DPH.

Európska komisia po zohľadnení viacerých pripomienok členských štátov zverejnila dňa 8. mája 2024 aktualizované znenie návrhu legislatívneho balíka ViDA, ktoré sa ani na ostatnom stretnutí ECOFIN dňa 21. júna 2024 nepodarilo schváliť. Najbližšie rokovania budú pokračovať na júlovom zasadnutí pod maďarským predsedníctvom.

O ďalšom vývoji v tejto oblasti vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok