Späť na články

Nezabudnite na podanie daňových priznaní

Posledný deň na podanie daňových priznaní k dani z príjmov s lehotou predĺženou o 3 mesiace je 1. júl 2024.

Daňovníkom, ktorí oznámili predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri kalendárne mesiace, uplynie termín na splnenie svojej zákonnej povinnosti dňa 1. júla 2024. Do tohto termínu je potrebné príslušnú daň aj zaplatiť.

Uvedené sa týka fyzických osôb a právnických osôb, ktorých zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok