Späť na články

Novembrové novinky jednou vetou

Rýchly súhrn daňových a právnych aktualít za posledný mesiac.

  • Vláda predstavila v schválenom programovom vyhlásení svoje priority a opatrenia v daňovej oblasti. Podľa zverejneného znenia plánuje zaviesť bankovú daň, zvýšiť daň z nehnuteľností, zvýšiť spotrebné dane z liehu a tabaku, zaviesť daň zo sladených nápojov, či predstaviť osobitné finančné nástroje, ktoré budú reflektovať mimoriadne zisky a nadzisky sektorov, korporátov, právnických alebo fyzických osôb. V prípade fyzických osôb je v pláne zvýšiť progresivitu zdanenia. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023 – 2027 nájdete na tomto linku.

  • Ministerstvo financií Slovenskej republiky predstavilo návrh na zavedenie novej dane zo spotreby na sladené nealkoholické nápoje s cieľom motivovať spotrebiteľov k zdravšiemu životnému štýlu. Daň sa bude uplatňovať na základe obsahu cukru v nápoji, výška sadzby dane však zatiaľ nebola zverejnená. Pripomienkové konanie k návrhu zákona je naplánované na 2024.

  • Vláda schválila návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predložila na rokovanie parlamentu. Znenie zákona sa zásadne nelíši od pôvodného návrhu bývalej vlády, ktorý vetovala prezidentka. Vzhľadom k predpokladanej dĺžke legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť od 1. marca 2024. Podrobnejšie informácie o novej legislatívnej úprave sme spracovali v našom predchádzajúcom článku.

  • Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k výpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa pri posúdení čiastkového základu dane druhého z rodičov. Bližšie informácie k uplatneniu daňového zvýhodnenia pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023 vám prinesieme v nasledujúcom vydaní.

  • Sociálna poisťovňa spustila novú službu pre zamestnávateľov s názvom “B2B ePN”, ktorá umožní sledovať elektronickú PN zamestnancov priamo cez mzdový softvér. Bližšie informácie k postupu a aktivovaniu tejto novinky, ako aj žiadosť o zriadenie prístupu nájdete tu.

  • Vláda schválila návrh zákona v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie, ktorý prerokuje parlament v decembri v rámci skráteného legislatívneho konania. Vývoj legislatívneho procesu budeme sledovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať