Späť na články

Nezabudnite na podanie daňových priznaní

Termín na splnenie daňových povinností za zdaňovacie obdobie 2023 je 2. apríla 2024. Posunutie lehoty na najbližší pracovný deň súvisí s pripadnutím lehoty na víkend a sviatok.

Zákonná lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je 2. apríl 2024. Do tohto termínu je potrebné príslušnú daň aj zaplatiť.

Daňovníci môžu podať správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace a o šesť kalendárnych mesiacov v prípade, ak má daňovník príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok