Späť na články

Predloženie transferovej dokumentácie za rok 2023

Správca dane si môže vyžiadať transferovú dokumentáciu za rok 2023 deň po lehote na podanie daňového priznania.

Podľa zákona o dani z príjmov je daňovník povinný predložiť transferovú dokumentáciu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo finančného riaditeľstva, pričom túto výzvu možno zaslať najskôr prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za dané zdaňovacie obdobie.1

V prípade, ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, daňovníci sú povinní podať daňové priznanie najneskôr do 2.4.2024. Výzva na predloženie transferovej dokumentácie za rok 2023 môže byť preto zaslaná už 3.4.2024.

Novela zákona o dani z príjmov a nové usmernenie MF SR priniesli viaceré významné zmeny v transferovom oceňovaní platné od roku 2023. Jednotlivým zmenám sme sa špecificky venovali v našich predchádzajúcich článkoch.

Neváhajte osloviť našich odborníkov skôr, než si daňový úrad vyžiada transferovú dokumentáciu. Radi Vám pomôžeme a pozrieme sa na Vaše transakcie so závislými osobami.

 

1 § 18 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať