Vedeli ste, že existujú tri typy transferovej dokumentácie?

V závislosti od druhu a hodnoty významnej kontrolovanej transakcie vzniká daňovníkovi povinnosť viesť transferovú dokumentáciu v úplnom, základnom alebo skrátenom rozsahu.

Predloženie transferovej dokumentácie za rok 2023

Správca dane si môže vyžiadať transferovú dokumentáciu za rok 2023 deň po lehote na podanie daňového priznania.

Zverejnili slovenský preklad Smernice OECD pre transferové oceňovanie

Ministerstvo financií SR zverejnilo dlhoočakávaný preklad Smernice OECD, ktorá sa používa ako významný výkladový prostriedok pri problematike transferového oceňovania.

Vedeli ste, že existuje pojem kontrolovaná transakcia?

Pravidlá transferového oceňovania sa vzťahujú na kontrolované transakcie uskutočnené medzi závislými osobami. Viete, ktoré transakcie sú považované za kontrolované?

Ste pripravení na daňovú kontrolu v oblasti transferového oceňovania?

Daňová uznateľnosť služieb, ktoré sú poskytované skupinou je často predmetom preverovania zo strany správcu dane. Viete, aké kroky netreba podceniť, aby vás prípadná daňová kontrola nezastihla nepripravených?

Čo prináša nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania?

Nové usmernenie prišlo s viacerými zmenami. Najvýznamnejšie z nich sa týkajú novej definície významnej kontrolovanej transakcie, kritérií pre určenie rozsahu dokumentačnej povinnosti daňovníka, ako aj úpravy obsahu dokumentácie pre stále…

Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z príjmov právnických osôb od roku 2023 a 2024

Dňa 6. decembra 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („zákon o dani z príjmov“), ktorá prináša viaceré zmeny, najmä v oblasti transferového oceňovania a boja…

BEFIT: Európska komisia otvorila diskusiu k novému rámcu zdaňovania príjmov podnikov

Európska komisia vo svojom “Oznámení o zdaňovaní podnikov v 21. storočí” predstavila nový medzinárodný rámec pre zdaňovanie príjmov podnikov. Tento návrh je známy ako “BEFIT” - Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov.