Späť na články

Národná rada SR schválila zákon o dorovnávacej dani

Slovenská republika zavedením dorovnávacej dane splnila svoj záväzok členského štátu EÚ, ktorý vyplýva zo smernice EÚ k minimálnej globálnej dani.

Národná rada SR dňa 8.12.2023 schválila zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 31.12.2023.

O návrhu na zavedenie novej dorovnávacej dane sme vás už informovali v našich predchádzajúcich vydaniach.

Lehota na podávanie daňových priznaní k dorovnávacej dani a oznámení v súvislosti s informáciami k dorovnávacej dani bola predĺžená z pôvodne navrhovaných 13 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia na 15 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, čo je v súlade so znením Smernice Rady (EÚ) 2022/2523 z 15. decembra 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii.

Pravidlá k dorovnávacej dani sa budú uplatňovať za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 31.12.2023.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok