Späť na články

Vedeli ste, že existuje pojem „nespolupracujúci štát“?

Zákon o dani z príjmov obsahuje pojem „daňovník nespolupracujúceho štátu“, ktorý je v praxi bežne používaný. Viete však, aké štáty sú považované za nespolupracujúce?

Pojem v §2 písm. x) zákona o dani z príjmov platí pre fyzické aj pre právnické osoby. Pre tento účel definície zverejňuje Ministerstvo financií SR zoznam spolupracujúcich štátov spolu s odôvodnením zaradenia. Zjednodušene povedané, v tomto zozname sú uvedené štáty, ktoré majú uzatvorené so Slovenskom medzinárodné zmluvy (o zamedzení dvojitého zdanenia alebo o medzinárodnej výmene informácií) a „chcú daňovo spolupracovať“. Naopak, z takéhoto zoznamu sú vyradené krajiny, ktoré:

  • sú zverejnené na tzv. „blackliste“ zverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo
  • neuplatňujú daň z príjmov právnických osôb, alebo
  • uplatňujú nulovú sadzbu dane z príjmov právnických osôb.

V prípade, ak sa štát nenachádza v tomto zozname, je považovaný za nespolupracujúci. A teda ak je príjemca príjmu daňovníkom z nespolupracujúceho štátu, uplatňuje sa napr. vyššia sadzba zrážkovej dane. Rovnako je tomu aj v prípade, ak nevieme dokázať, kto je konečný príjemca príjmu. Tejto téme sme sa viac venovali v našom predchádzajúcom článku.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok