Späť na články

Vedeli ste, že existuje pravidlo reciprocity pri žiadosti o vrátenie DPH zahraničnej osobe z tretieho štátu?

Pri vrátení dane zahraničným osobám z tretieho štátu sa uplatňuje princíp reciprocity. Viete, čo predstavuje tento pojem?

Zahraničná osoba z tretieho štátu (zahraničná osoba, ktorá nemá na území Európskej únie sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa na území Európskej únie obvykle nezdržiava) má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri hnuteľnom majetku a službách, ktoré jej dodal DPH platiteľ v SR, a nárok na vrátenie dane uplatnenej pri dovoze tovaru v SR. Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu je upravené v § 56 až 58 zákona o DPH.

Dávame do pozornosti, že nie je vypracovaný zoznam tretích krajín a taktiež nie je k dispozícii zoznam refundovateľných tovarov a služieb pre zahraničné osoby z týchto krajín. Daňový úrad posudzuje individuálne každú podanú žiadosť vrátane jej náležitostí.

V prípade, ak si nie ste istí, či spĺňate nárok na vrátenie dane z tovarov a služieb, obráťte sa na nás, radi Vám budeme asistovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok