Späť na články

Aktualizované usmernenia k novým oznamovacím povinnostiam poskytovateľov platobných služieb

Európska komisia 23. novembra 2023 vydala aktualizované usmernenia k ohlasovaniu údajov o platbách poskytovateľmi platobných služieb a k ich zasielaniu do centrálneho elektronického systému informácií o platbách (CESOP).

Usmernenia sa týkajú nových pravidiel, na základe ktorých budú mať poskytovatelia platobných služieb usadení v Európskej únii povinnosť viesť záznamy a informovať finančné správy v jednotlivých členských štátoch o cezhraničných platbách uskutočnených v prospech dodávateľov cezhraničných nákupov, ktorí sú v postavení príjemcov takýchto platieb. Poskytovatelia platobných služieb pôsobiaci v krajinách EÚ budú musieť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a informovať finančnú správu o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1. januára 2024. Do slovenskej legislatívy boli implementované prostredníctvom § 70a zákona o DPH.

Získané záznamy od poskytovateľov platobných služieb budú následne členské štáty zasielať do centrálneho európskeho systému o platbách (CESOP), v rámci ktorého budú získané údaje predmetom rizikových analýz, krížovej kontroly a následného vyhodnotenia. Cieľom nových pravidiel je, aby finančné správy v rámci EÚ mali dostatočné nástroje na ľahšie odhaľovanie daňových podvodov pri cezhraničných transakciách v oblasti elektronického obchodu.

Aktualizovaná verzia usmernení obsahuje okrem iného spresnenia týkajúce sa určenia miesta platiteľa a príjemcu platby. Európska komisia zároveň zverejnila aktualizovanú sériu často kladených otázok a odpovedí.

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať