Právne prípady
21. 3. 2018

Súdny dvor EÚ rozhodol v slovenskom DPH prípade

Slovenská legislatíva nie je v súlade s právom EÚ, keď bráni vráteniu DPH, ktorá bola fakturovaná a zaplatená až niekoľko rokov po dodaní tovaru, pretože prekluzívna lehota na uplatnenie tohto práva začala plynúť dátumom dodania a uplynula pred…

Zuzana Šidlová

Webdesign