Právne prípady
26. 10. 2020

Úpravy transferových cien môžu viesť k daňovým rizikám

Mestský súd v Prahe potvrdil postup správcu dane, ktorý preklasifikoval marketingové služby zmluvne poskytované do zahraničia na protihodnotu prijatú od tretej osoby. Tá má vstupovať do základu dane lokálnych predajov tovaru a podliehať českej DPH.

Marianna Dávidová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Český distribútor liekov predával lieky v Česku a na Slovensku. Zároveň fakturoval svojmu švajčiarskemu dodávateľovi liečiv marketingové služby. Z dôvodu cenovej regulácie bola cena liekov, ktoré distribútor nakupoval od švajčiarskeho dodávateľa, vyššia ako ich následná predajná cena na českom trhu.

V rámci daňovej kontroly zameranej na transferové oceňovanie distribútor tvrdil, že realizovaný marketing je neoddeliteľnou súčasťou distribúcie liekov. V nadväzností na to pri DPH kontrole správca dane posúdil marketingové služby ako vedľajšie plnenie k hlavnému plneniu, ktorým je predaj tovaru. Správca dane ďalej tvrdil, že marketingové služby sú poskytované priamo odberateľom liekov.

Súd konštatoval, že z dôvodu cenovej regulácie liekov nemohol distribútor požadovať úhradu ceny, ktorá by obsahovala všetky jej zložky (vrátane marketingu), a preto marketingovú činnosť uhrádzal švajčiarsky dodávateľ. Správca dane takto preklasifikoval službu s miestom dodania vo Švajčiarsku na protihodnotu prijatú od tretej osoby za tovar dodaný v Česku, ktorá už českej DPH podlieha.

Súd tiež považoval celý obchodný model za umelo vytvorený a postup daňovníka, keď na časť odplaty použil iný (výhodnejší) daňový režim za nesprávny.

Keďže ide o rozsudok Mestského súdu v Prahe, vo veci bude ďalej rozhodovať Najvyšší správny súd.

Ak vás zaujíma, či váš biznis model neobsahuje podobné riziká, neváhajte nás kontaktovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign