Dane
12. 11. 2018

Slovensko ratifikovalo Mnohostranný dohovor

Slovenská republika 21. septembra 2018 oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k Mnohostrannému dohovoru, ktorý tak vstúpi do platnosti 1. januára 2019.

Marianna Dávidová

Slovenská republika 21. septembra 2018 oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k Mnohostrannému dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami („Mnohostranný dohovor“) u generálneho tajomníka OECD. Slovensko tak bolo v poradí dvanástou spomedzi 84 krajín, ktoré pristúpili k Mnohostrannému dohovoru.

Mnohostranný dohovor pre Slovensko vstúpi do platnosti prvým dňom po uplynutí trojmesačného obdobia po uložení Ratifikačnej listiny (1. január 2019) a bude ovplyvňovať len zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorené s krajinami, ktoré už Mnohostranný dohovor ratifikovali a zároveň zahrnuli príslušnú zmluvu do zoznamu tzv. pokrytých daňových zmlúv.

V prípade, že si nie ste istí ako Mnohostranný dohovor ovplyvní vaše transakcie, neváhajte nás kontaktovať: kpmg@kpmg.sk

Zdieľať článok
LinkedIn