Späť na články

Parlament schválil dlho očakávanú novelu zákona o dani z príjmov

NR SR na svojom rokovaní 2. decembra 2020 schválila pomerne rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov. Oproti návrhu zákona, ktorý bol schválený v prvom čítaní, prináša finálne znenie viacero zmien.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Druhé čítanie prinieslo v porovnaní s návrhom zákona, o ktorom sme vás informovali napríklad nasledovné zmeny:

CFC pre fyzické osoby – poslaneckým pozmeňovacím návrhom došlo k viacerým úpravám nového ustanovenia, ktoré zavádza pravidlá kontrolovaných zahraničných spoločností aj pre fyzické osoby. Najvýznamnejšou zmenou je zvýšenie sadzby dane z pôvodných 7 % na 25 %, a zároveň odloženie účinnosti ustanovenia na 1.1.2022.

Spresňuje sa spôsob výpočtu priraditeľného príjmu tak, že z výsledku hospodárenia sa vylúčia prijaté podiely na zisku, ktoré už boli zdanené prostredníctvom inej kontrolovanej spoločnosti. Ustanovuje sa tiež prednosť pravidiel pre CFC uplatňované na právnické osoby pred pravidlami, ktoré budú uplatňované na fyzické osoby.

Zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu - ďalším poslaneckým pozmeňovacím návrhom sa ruší oslobodenie od dane tzv. 13 a 14 platu. Poslednýkrát je možné toto oslobodenie použiť pri poskytnutí peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov, ktorý zamestnávateľ vyplatí najneskôr 31.12.2020.

Daňový bonus – novelou zákona sa zavádza postupné zvýšenie daňového bonusu pre vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a dovŕšilo 6 rokov až kým nedovŕši 15 rokov. Od 1.7.2021 sa výška daňového bonusu zvyšuje na 1,7-násobok základnej sumy a od 1.1.2022 na jeho 1,85-násobok.

Skrátenie nároku na daňový bonus, ktoré bolo navrhované po rokovaní výborov, nebolo napokon schválené v NRSR a nárok na daňový bonus ostáva nezmenený do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa (za predpokladu splnenia ostatných podmienok).

15 % sadzba - nové podmienky - zákon o dani z príjmov umožňuje od 1.1.2020 daňovníkom s výnosmi nepresahujúcimi 100 000 eur uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %. Novelou zákona sa 15 % sadzba sa ponecháva pre daňovníkov s výnosmi nepresahujúcimi 49 790 Eur. Zároveň sa do výšky výnosov budú zahrňať len zdaniteľné výnosy.

Ďalšie zmeny – schválené znenie novely zákona ruší ešte viacero špecifických ustanovení - ruší sa napríklad nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť, možnosť rýchlejšieho odpisovania budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť, a budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov.

Novelu zákona ešte musí podpísať prezidentka SR. Vývoj legislatívneho procesu budeme naďalej monitorovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať