Späť na články

Osem hlavných zmien v zákone o DPH schválených parlamentom

Parlament schválil novelu zákona o DPH, ktorá prináša nasledujúce hlavné zmeny.

Novela zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2024, 1. januára 2025, 1. júla 2025 a 1. januára 2026 (s výnimkou úpravy záznamovej povinnosti poskytovateľov platobných služieb s navrhovanou účinnosťou vyhlásením) a prináša:

  • zavedenie osobitnej úpravy pre malé podniky,
  • zmeny v DPH registrácii a DPH deregistrácii tuzemských aj zahraničných osôb a s tým súvisiacu úpravu lehôt na podanie DPH výkazov a vystavenie faktúr,
  • zmeny v oneskorenej DPH registrácii, ako aj v súvisiacom vykazovaní,
  • zavedenie samozdanenia pri dovoze tovaru do SR v prípade splnenia stanovených podmienok,
  • zmenu v zdaňovaní lízingových zmlúv,
  • úpravu miesta dodania služieb v prípade virtuálnych podujatí,
  • zavedenie možnosti uplatniť odpočítanie DPH z nadobudnutia tovaru v SR z iného členského štátu aj na základe iného dokladu ako faktúry,
  • zníženie sumy, pri prijatí ktorej je možné vystaviť zjednodušenú faktúru (z 1 000 eur na 400 eur).

O ďalších krokoch v legislatívnom procese vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať