Späť na články

Májové novinky jednou vetou

Rýchly súhrn daňových a právnych aktualít za posledný mesiac.

  • Finančná správa zverejnila na svojom portáli zoznam daňových subjektov, ktorým bol pridelený index daňovej spoľahlivosti. Prehľad hodnotenia daňovníkov je verejne dostupný v informačných zoznamoch.
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) zverejnilo na svojom webovom sídle štruktúrované tlačivo Žiadosť o udelenie výnimky podľa čl. 16 ods. 1 nariadenia 883/2004, v ktorom je možné vybrať ako dôvod pre podanie žiadosti výkon telepráce podľa Rámcovej dohody uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a Rakúskom (bližšie informácie o podpise Rámcovej dohody s účinnosťou od 1.júna 2023 nájdete v našom predchádzajúcom článku).
  • Od 1. júna 2023 sa podľa Opatrenia MPSVaR č. 171/2023 zvyšujú sumy stravného pri pracovných cestách na 7.30 EUR (časové pásmo 5-12 hodín), 10.90 EUR (časové pásmo 12-18 hodín) a 16.40 EUR (časové pásmo nad 18 hodín). V tejto súvislosti sa mení minimálna hodnota stravnej poukážky z 5.10 EUR na 5.48 EUR, minimálny príspevok zamestnávateľa/finančný príspevok z 2.81 EUR na 3.02 EUR a maximálny príspevok zamestnávateľa/finančný príspevok sa zvyšuje z 3.74 EUR na 4.02 EUR.
  • Prezidentka podpísala novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá od 1. júla 2023 upravuje povinnosti zamestnávateľov v oblasti interného mechanizmu oznamovania nekalých praktík. Zároveň sa pri porušení zákona sprísňujú sankcie až do výšky 100 000 EUR.
  • Sociálna poisťovňa umožňuje od 15. mája 2023 požiadať o vydanie tzv. A1 certifikátu aj prostredníctvom elektronického formulára. Viac informácií o prenosnom dokumente na účely sociálneho poistenia pri práci v zahraničí nájdete na nasledujúcom linku.
  • Návrh novely zákona o nadáciách neprešiel na májovej schôdzi parlamentu do II. čítania. Nástroj na spravovanie súkromného majetku, ktorý mal umožniť zakladanie tzv. súkromných nadácií sa nepodarilo presadiť ani poslaneckým návrhom.
  • Vláda SR v súvislosti so situáciou na Ukrajine predĺžila nariadením poskytnutie príspevku na ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle do konca roka 2023, pričom zostáva v nezmenenej výške.
  • Európska centrálna banka pokračuje vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Kľúčová sadzba pre hlavné refinančné operácie je od 10. mája 2023 na úrovni 3,75%.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať