Späť na články

Vedeli ste, že máte registračnú povinnosť pri prenájme nehnuteľnosti?

Prenajímate dom, byt, izbu či inú nehnuteľnosť?

V prípade dosahovania príjmov z prenájmu nehnuteľnosti na území SR je daňovník - fyzická osoba povinná registrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade. Registrácia nie je nutná v prípade, že takáto osoba už je registrovaná z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Povinnosť registrácie máte do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom sa nehnuteľnosť na území SR začala prenajímať. V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže byť daňovníkovi vyrubená pokuta. Ak prenajímate nehnuteľnosť na území SR a ak ste si túto registračnú povinnosť zatiaľ nesplnili, odporúčame to čo najskôr napraviť.

V prípade poskytovania ubytovacích služieb cez digitálnu platformu ako sú Booking alebo Airbnb môžu byť Vaše povinnosti ešte širšie, napr. aj voči Živnostenskému úradu. Nezabúdajte, že daňové úrady údaje o Vašich príjmoch z digitálnych platforiem už môžu mať k dispozícii.

Podrobné informácie k registračnej povinnosti nájdete tu.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok