V skratke
17. 4. 2020

Tri oblasti, na ktoré sa treba zamerať pri cash-flow manažmente počas pandémie Covid-19

V súvislosti s cash-flow manažmentom čelia firmy počas pandémie Covid-19 viacerým finančným výzvam. Plánovanie peňažných prostriedkov je v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a schopnosť rýchlo reagovať je kľúčová. Zo skúsenosti vieme, že predovšetkým v menších firmách sa cash-flow manažmentu nevenuje veľká pozornosť. V aktuálnej situácii to však môže byť rozhodujúce pre bezproblémové fungovanie podniku.

Ivana Mazániková
Mária Hatalová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Prinášame vám tri základné oblasti (AEA - Assess, Engage, Act), na ktoré sa v súčasnosti treba zamerať v súvislosti s cash-flow manažmentom:

Aktuálna situácia (Assess)

Zainteresované strany (Engage)

  • identifikácia kľúčových kontaktov: akcionári, banky, zamestnanci, dodávatelia, odberatelia
  • analýza aktuálnej situácie v súvislosti s cash-flowom vo vzťahu k nim
  • komunikácia s nimi a akčný plán

Konkrétne kroky (Act)

  • pravidelná analýza peňažného toku a prevádzkového kapitálu voči plánovaniu
  • príprava jednotlivých scenárov pre peňažné toky – najhorší, reálny a najlepší scenár
  • „Čo ak analýza“ (What if analysis) a vyplývajúce opatrenia
  • plán zníženia nákladov a prípadného odloženia/zrušenia investičných výdavkov (napr. výdavkov na technické zhodnotenie priestorov, cestovných výdavkov, výdavkov na marketing či teambuildingové aktivity)
  • revízia zmlúv s kľúčovými odberateľmi a dodávateľmi v súvislosti s možnosťou zmeny platobných podmienok
  • monitorovanie splatnosti pohľadávok od odberateľov

Mať dôkladne prepracovaný cash-flow manažment a stratégiu pre prevádzkový kapitál je dôležité nielen v období pandémie, ale aj z krátkodobého a dlhodobého hľadiska fungovania firmy.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom cash-flow manažmentu nás neváhajte kontaktovať. Pomocou dátovej analytiky vám vieme pomôcť s vypracovaním a implementáciou cash-flow modelu a prevádzkového kapitálu firmy.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign