Späť na články

Aprílové novinky jednou vetou

Rýchly súhrn daňových a právnych aktualít za posledný mesiac.

  • Vláda SR schválila dňa 24. apríla 2024 Národný program reforiem 2024, ktorý sumarizuje prioritné opatrenia a ciele v kľúčových oblastiach na najbližšie roky. V daňovej oblasti sa dokument zameriava na zavedenie e-faktúry, modernú elektronizáciu finančnej správy, zrušenie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti a predvyplnenie daňových priznaní fyzických osôb, či účinnejší spôsob vymáhania daňových nedoplatkov. Vláda plánuje bojovať proti daňovým podvodom efektívnejším výberom dane z pridanej hodnoty.
  • Od 1. mája 2024 sa podľa Opatrenia MPSVaR č. 73/2024 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy z 0,071 EUR na 0,075 EUR (pre jednostopové vozidlá a trojkolky) a z 0,252 EUR na 0,265 EUR (pre osobné cestné motorové vozidlá).
  • Parlament schválil dňa 24. apríla 2024 nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý s účinnosťou od 1. júla 2024 prináša zásadné zmeny pre zákazníkov aj obchodníkov, predovšetkým v online prostredí. Podrobný prehľad nových pravidiel sme pripravili v tomto článku.
  • Ministerstvo financií SR zverejnilo návrh novej dane zo sladených nealkoholických nápojov s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2025, ktorú predstavilo v rámci vládneho konsolidačného balíčka. Daň sa bude vzťahovať na nealkoholické nápoje sladené cukrom alebo inými sladidlami (napr. ochutené mliečne výrobky, rastlinné mlieka, energetické nápoje či koncentrované sirupy). Podľa typu sladeného nápoja sú sadzby dane určené na úrovni od 0,15 EUR/liter po 4,30 EUR/liter. V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza aj novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá navrhuje zdaniť náplne do elektronických cigariet sadzbou 0,20 EUR/ml a ostatné nikotínové výrobky sadzbou 0,10 EUR/g.
  • Finančná správa zverejnila nový elektronický formulár pre nahlasovanie údajov do Centrálneho elektronického systému platobných informácií (CESOP). Povinnosť zaslať informácie o príjemcoch cezhraničných platieb majú poskytovatelia platobných služieb do 30. apríla 2024. Podrobnejšie informácie o novej oznamovacej povinnosti sme spracovali v našom predchádzajúcom článku.
  • Fyzické osoby – zamestnanci, neprehliadnite termín na poukázanie 2% zaplatenej dane do 30. apríla 2024. Daňovému úradu stačí predložiť Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane. Finančná správa v tejto súvislosti pripravila aj jednoduchý návod.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok