Dane
14. 7. 2020

Tri hlavné zmeny, ktoré prináša návrh novely zákona o DPH

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša tri hlavné zmeny s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2021 s výnimkou termínu na registráciu pre osobitné úpravy s navrhovanou účinnosťou od 1. októbra 2020.

Zuzana Šidlová

Dane
3. 6. 2020

Lex Corona a oneskorená DPH registrácia

Finančné riaditeľstvo SR vydalo Usmernenie k registrácii podľa zákona o DPH v období pandémie, v ktorom okrem iného upozornilo na niektoré povinnosti, ktorých sa zákon Lex Corona nedotýka. Pripravili sme ich stručný prehľad.

Zuzana Šidlová

Dane
22. 4. 2020

Plnenie povinností v oblasti DPH počas obdobia pandémie koronavírusu

V súvislosti s termínmi na podanie daňového priznania k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov a na zaplatenie dane prinášame zhrnutie súčasného stavu po prijatí zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti…

Elvíra Ungerová

Dane
22. 4. 2020

NR SR schválila ďalšiu novelu Lex Corona

Parlament včera schválil avizovanú, už druhú novelu zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tzv. „Lex Corona“. Schválený návrh prináša…

Branislav Ďurajka,

Marianna Dávidová

Dane
15. 4. 2020

Sedem najčastejších otázok v súvislosti s Lex Corona

AKTUALIZÁCIA: 25. apríla 2020 vyšla v Zbierke zákonov novela zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 („novela zákona“). Nižšie uvádzame…

Branislav Ďurajka,

Marianna Dávidová

Dane
1. 4. 2020

10 aktuálnych otázok o vplyve DPH na podnikový cash-flow

V súvislosti so situáciou v dôsledku šírenia nákazy COVID-19 sa podnikatelia viac ako inokedy zaoberajú dopadom DPH na peňažné toky, pričom svoju pozornosť zameriavajú najmä na navrhované opatrenia týkajúce sa možnosti odkladu platby daní.

Elvíra Ungerová

Webdesign