Dane
23. 2. 2022

Transferové oceňovanie v dynamicky sa meniacom prostredí

Súčasný vývoj ekonomiky má významný vplyv na fungovanie mnohých spoločností. Hlavnou témou posledných mesiacov je vysoká inflácia. Faktorov, ktoré majú vplyv na politiku transferového oceňovania spoločností je však viacero.

Marianna Dávidová,

Daniel Vavro

Dane
25. 1. 2022

5 vecí, ktoré potrebujete vedieť o odpočte výdavkov na investície

Novelou zákona o dani z príjmov sa zaviedol nový inštitút na podporu investícií s vyššou pridanou hodnotou, t. j. produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0. Pripravili sme pre vás odpovede na päť základných otázok, ktoré zaujímajú…

Zuzana Blažejová,

Marianna Dávidová

Dane
27. 10. 2021

Stravovanie zamestnancov bude mať (opäť) nové pravidlá

Rokovanie NR SR prinieslo dňa 26. októbra 2021 schválenie novely Zákonníka práce. Poslanecký pozmeňovací návrh priniesol oproti pôvodnému návrhu zákona niekoľko významných zmien.

Ivana Soboličová,

Marianna Dávidová,

Soňa Vojteková

Dane
25. 6. 2021

6 najdôležitejších zmien v pravidlách DPH pre e-commerce

Od 1.7.2021 nadobudnú účinnosť zmeny pravidiel DPH s vplyvom na oblasť cezhraničného elektronického obchodovania. Budú mať vplyv najmä na internetové obchody predávajúce tovar konečným spotrebiteľom a digitálne platformy. Dotknú sa tiež občanov…

Elvíra Ungerová

Webdesign