Právo
21. 9. 2020

Dotáciu na nájomné už môžu získať aj podniky v ťažkostiach

Ministerstvo hospodárstva SR rozšírilo okruh subjektov, ktoré môžu získať dotáciu na nájomné.

Zuzana Blažejová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Ide o podniky, ktoré boli schémou definované ako podniky v ťažkostiach. Pre mikro a malé podniky v ťažkostiach budú platiť rovnaké podmienky ako pre ostatné firmy, stredné a veľké podniky sa budú riadiť schémou de minimis, ktorá obmedzuje výšku pomoci pre jeden podnik na výšku 200 000 eur. Novinkou tiež je, že žiadosti budú môcť podpisovať okrem štatutárnych zástupcov aj splnomocnené osoby. Podrobné informácie sú zverejnené na https://najmy.mhsr.sk/.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign