Späť na články

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov od 1. januára 2021

Po brexite sa menia pobytové práva občanov Spojeného kráľovstva.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Od 1. januára 2021 nadobudli účinnosť viaceré zmeny zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zmeny sa týkajú výlučne štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) a ich rodinných príslušníkov.

Zmeny v zákone popisujú hlavne pobytové práva občanov Spojeného kráľovstva po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (brexit) v prípade už registrovaného pobytu v Slovenskej republike. Ak občania Spojeného kráľovstva mali registrovaný pobyt na Slovensku, po brexite majú právo na trvalý pobyt na obdobie piatich rokov. Ak mali na Slovensku už udelený trvalý pobyt, ostáva im právo na trvalý pobyt na neobmedzený čas. Zmeny v pobytových právach občanov Spojeného kráľovstva na Slovensku sme podrobne spracovali v predchádzajúcom článku.

Novinkou je možnosť pre občanov Spojeného kráľovstva, ktorí sa zdržiavali na území Slovenskej republiky bez registrácie pobytu pred 1. januárom 2021, zaregistrovať si v Slovenskej republike trvalý pobyt na päť rokov, ak hodnoverným spôsobom preukážu, že pred 1. januárom 2021 spĺňali a naďalej spĺňajú jednu z podmienok na registráciu pobytu občanov EÚ.

Zákon o pobyte cudzincov ďalej upravuje podmienky vydania a platnosti pobytových preukazov občanov Spojeného kráľovstva. Chceli by sme upozorniť, že platnosť pobytových preukazov občana EÚ štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva sa končí najneskôr 30. júna 2021. Dovtedy je potrebné požiadať o výmenu pobytového preukazu na príslušnom oddelení cudzineckej polície.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať