Späť na články

Aké zmeny prináša Brexit v pobytových právach občanov Spojeného kráľovstva na Slovensku

Vystúpenie Spojeného kráľovstva (UK) z Európskej únie dňa 31. januára 2020 prináša nové povinnosti občanom UK žijúcim na Slovensku. Zároveň mení pobytové práva občanov UK prichádzajúcich na územie SR počas tzv. prechodného obdobia, teda do 31. decembra 2020, ako aj po jeho skončení, teda od 1. januára 2021.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Registrované právo na pobyt na území SR pred vystúpením UK z EÚ

Občania UK, ktorí si zaregistrovali právo na pobyt na území SR minimálne 5 rokov pred vystúpením UK z EÚ, teda pred 31. januárom 2015, získajú na území SR dlhodobý pobyt.

Občania UK, ktorí si zaregistrovali právo na pobyt na území SR po 31. januári 2015 a pred 31. januárom 2020, získajú na území SR trvalý pobyt na 5 rokov.

Občania UK s registrovaným právom na pobyt môžu o zmenu pobytu a o vydanie nového pobytového preukazu požiadať osobne na príslušnom oddelení Cudzineckej polície do konca tzv. prechodného obdobia, teda do 31. decembra 2020.

Ak o zmenu pobytu a o vydanie nového pobytového preukazu do tohto dátumu nepožiadajú, druh pobytu sa im od 1. januára 2021 automaticky zmení na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na 5 rokov podľa toho, kedy si zaregistrovali právo na pobyt na území SR. O vydanie nového pobytového preukazu však budú musieť aj tak požiadať osobne na príslušnom oddelení Cudzineckej polície, a to najneskôr do 30. júna 2021.

Začiatok pobytu na území SR do skončenia tzv. prechodného obdobia

Občania UK majú na území SR do skončenia tzv. prechodného obdobia rovnaké pobytové práva ako občania EÚ. Ak teda prídu na územie SR na obdobie dlhšie ako 3 mesiace v období medzi 31. januárom 2020 a 31. decembrom 2020, môžu si vybrať z nasledovných možností oprávneného pobytu:

a) Registrácia práva na pobyt na území SR, alebo

b) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov.

Občanom UK, ktorí prídu na územie SR počas tzv. prechodného obdobia a plánujú tu ostať aj po jeho skončení, sa odporúča požiadať priamo o povolenie na trvalý pobyt na 5 rokov a o príslušný pobytový preukaz.

Plánovaný začiatok pobytu na území SR po skončení tzv. prechodného obdobia

Od 1. januára 2021 budú občania UK vo vzťahu k členským štátom EÚ považovaní za občanov tretích krajín. V prípade záujmu o pobyt na území SR budú musieť požiadať o udelenie prechodného pobytu za príslušným účelom, napr. podnikanie, zamestnanie, štúdium a iné, prípadne o udelenie iného druhu oprávneného pobytu na území SR.

Zavedenie vízovej povinnosti na vstup občanov UK na územie členských štátov EÚ po skončení tzv. prechodného obdobia sa podľa Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ zatiaľ nepredpokladá.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať