Späť na články

Sociálna poisťovňa uplatní voči dlžníkom generálny pardon

Odvádzateľom poistného v dlhovej pasci pomôže generálny pardon. V období odo dňa 1. februára 2023 do dňa 31. augusta 2023 Sociálna poisťovňa za splnenia určitých podmienok odpustí dlžníkom povinnosť zaplatiť penále.

Sociálna poisťovňa od februára 2023 dlžníkom nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť penále, ktoré sa viaže na dlhy voči Sociálnej poisťovni za obdobie pred 1. júlom 2022. Táto forma exekučnej amnestie znamená, že dlžníci dostanú zatiaľ najdlhšiu časovú lehotu na vyrovnanie svojich záväzkov, a to až 7 mesiacov.

Podmienkou, aby Sociálna poisťovňa uplatnila generálny pardon voči dlžníkom, je zaplatenie celej dlžnej sumy poistného do 31. augusta 2023. Dlžníci ako odvádzatelia poistného musia súčasne predložiť Sociálnej poisťovni všetky chýbajúce mesačné výkazy poistného a príspevkov za rozhodujúce obdobie do 30. júna 2022.

Bližšie informácie o možnosti generálneho pardonu nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať