Späť na články

Rámcovú dohodu k cezhraničnej telepráci podpísali ďalšie krajiny

Rámcová dohoda pre oblasť sociálneho poistenia pri cezhraničnej „práci na diaľku“ (telework) – ďalšie signatárske krajiny a blížiaci sa koniec prechodného obdobia k 30. júnu 2024.

Zoznam signatárskych krajín Rámcovej dohody pre aplikáciu článku 16 (1) Nariadenia (ES) č. 883/2004 pre oblasť sociálneho poistenia pri cezhraničnej „práci na diaľku“ (telepráci) sa ďalej rozširuje. K pôvodným 18 krajinám EÚ, ktoré podpísali Rámcovú dohodu hneď na začiatku, t.j. od 1. júla 2023, sa neskôr pridali aj Slovinsko a Taliansko. Dňa 1. mája 2024 sa k týmto krajinám pridala aj Litva a od 1. júna 2024 sa ustanovenia Rámcovej dohody budú aplikovať aj na cezhraničné situácie signatárskych krajín s Írskom.

Kompletný aktuálny zoznam signatárskych krajín udržuje Belgicko na stránke: Cross-border telework in the EU, the EEA and Switzerland.

Rámcová dohoda poskytuje možnosť zachovať poistenie v krajine zamestnávateľa aj v prípade, že zamestnanec býva v inom štáte a formou telepráce pracuje pre zamestnávateľa zo svojho home-office v zahraničí v rozsahu viac ako 25% a menej ako 50% svojho pracovného času. Pre využitie tejto možnosti je v zmysle Rámcovej dohody potrebné požiadať o A1 formulár, ktorý potvrdí krajinu, v ktorej sa má platiť sociálne a zdravotné poistenie. Štandardná lehota pre podanie žiadosti o vydanie formulára A1 sú 3 mesiace od začiatku vykonávania telepráce spĺňajúcej podmienky Rámcovej dohody. Ak sa žiadosť podá neskôr ako po 3 mesiacoch trvania tejto situácie, žiadosť bude zamietnutá a pre posúdenie, v ktorej krajine sa má platiť sociálne a zdravotné poistenie, sa budú musieť použiť štandardné pravidlá európskej legislatívy v tejto oblasti.

V prvom roku platnosti Rámcovej dohody EÚ pre sociálne poistenie je však možné využiť prechodné obdobie pre retroaktívne podanie žiadosti o formulár A1 (pre teleprácu z bydliska zamestnanca v zahraničí po 1. júli 2023), teda aj za obdobie dlhšie ako 3 mesiace. Toto prechodné obdobie však končí 30. júna 2024. Ak máte dlhodobejšie situácie prekračujúce 25% v krajine bydliska, odporúčame doriešiť ich do konca tohto prechodného obdobia.

Viac sa dočítate v našom globálnom newslettri na túto tému na nasledovnom linku: EU – Framework Agreement for Social Security - KPMG Global.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok