Dane
17. 2. 2021

Poskytnutie vozidla na súkromné účely a DPH

Poskytujete zamestnancom vozidlá na súkromné účely na obdobie presahujúce 30 dní? Platia zamestnanci za toto použitie (aj v podobe zrážky zo mzdy)? Majú zamestnanci bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v inom členskom štáte EÚ ako je sídlo zamestnávateľa?

Zuzana Šidlová

Ak ste na uvedené otázky odpovedali kladne, môže mať takýto zamestnávateľ povinnosť platiť DPH v členskom štáte, v ktorom má zamestnanec bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava.

Uvedené judikoval Súdny dvor EÚ vo svojom nedávnom rozsudku C‑288/19 QM proti Finanzamt Saarbrücken.

Ak by ste mali záujem o preverenie ako môže uvedený rozsudok ovplyvniť Vaše DPH povinnosti, kontaktujte nás.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign