Právo
22. 10. 2019

Pobyt a pracovné podmienky britských občanov na Slovensku v prípade Brexitu bez dohody

Občania Spojeného kráľovstva budú po Brexite pre účel ich pobytu na Slovensku považovaní za štátnych príslušníkov tretej krajiny. Tí, ktorí pred Brexitom bez dohody nepožiadajú o registráciu práva občana EÚ na pobyt na Slovensku, budú musieť po Brexite bez dohody požiadať o prechodný pobyt ako občania tretej krajiny, alebo budú musieť do 90 dní Slovensko opustiť.

Marian Dzuroška
Mária Hrdličková

Občanom Spojeného kráľovstva, ktorí budú mať ako občania EÚ ku dňu Brexitu bez dohody na území Slovenska registrovaný pobyt, sa po Brexite bez dohody ich pobyt na Slovensku zmení na:

  • dlhodobý pobyt - v prípade pobytu na Slovensku registrovaného dlhšie ako 5 rokov; alebo
  • trvalý pobyt na 5 rokov - v prípade pobytu na Slovensku registrovaného do 5 rokov.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Občania Spojeného kráľovstva, ktorí registráciu práva na pobyt využijú ešte ako občania EÚ pred Brexitom bez dohody, nemusia o vyššie uvedenú zmenu pobytu žiadať Oddelenie cudzineckej polície PZ, pretože ich pobyt sa zmení automaticky.

Pobytové preukazy, ktoré občania Spojeného kráľovstva získali na Slovensku do Brexitu bez dohody, ostanú v platnosti do 31. decembra 2020. Najneskôr do tohto dátumu musia občania Spojeného kráľovstva, ktorí po Brexite bez dohody ostanú na Slovensku, požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte na príslušnom Oddelení cudzineckej polície PZ.

Občania Spojeného kráľovstva, ktorí po Brexite bez dohody získajú na Slovensku dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na 5 rokov, majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ako občania Slovenskej republiky.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn