Právo
11. 12. 2019

Päť hlavných zmien v právnej úprave vysielania zamestnancov

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce s účinnosťou od 30. júla 2020. Táto novela zavedie zmeny prijaté v európskej smernici č. 957/2018, ktorá upravuje pôvodnú smernicu 96/71/EC o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Nová smernica vychádza z potreby zabezpečenia rovnováhy medzi podporou slobody poskytovania služieb a zabezpečenia rovnakých podmienok na jednej strane a potrebou chrániť práva vyslaných pracovníkov na strane druhej.

Milina Schifferdeckerová
Mária Hrdličková

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Novela slovenského Zákonníka práce reflektuje úpravy európskej legislatívy a zavádza nasledovné zmeny:

 1. Rozšírenie pracovných podmienok tvoriacich tzv. tvrdé jadro na systém „odmeňovania“, ktorý zahrnie aj povinné zložky mzdy, ako sú mzdové zvýhodnenia za prácu, náhradu stravy, ubytovania, dopravy v prípade pracovnej cesty v rozsahu a za podmienok ako sú hradené aj slovenským zamestnancom s uplatnením zásady vylúčenia dvojitého hradenia nákladov.
 2. Upravenie podmienok prenájmu zamestnancov, teda podmienok, podľa ktorých sa môže uskutočniť dočasné pridelenie na územie Slovenskej republiky.
 3. Jednoznačné rozlíšenie vyslania podľa dĺžky nasledovne:
  • Krátkodobé vyslanie do 12 alebo 18 mesiacov, kde sa aplikuje pracovné právo SR len v obmedzenom rozsahu tvrdého jadra;
  • Dlhodobé vyslanie nad 12 alebo 18 mesiacov, ktoré sa riadi pracovným poriadkom SR s výnimkou pravidiel založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovného pomeru, zákazu výkonu inej zárobkovej činnosti počas trvania pracovného pomeru a zákazu konkurenčnej činnosti.
  • Podľa prechodných ustanovení sa dĺžka vyslaní začatých pred 30. júlom 2020, bude posudzovať ako keby sa začali 30. júla 2020. 
 4. Zavedenie pravidiel počítania dĺžky vyslania vo vzťahu k tzv. reťazeniu vyslaní, teda k situácii, keď vyslaného zamestnanca na tom istom mieste a s tým istým druhom práce vystrieda iný vyslaný zamestnanec.
 5. Upravenie informačnej povinnosti užívateľského zamestnávateľa voči dočasnému zamestnávateľovi, keď zamestnanec vyslaný dočasným zamestnávateľom k užívateľskému zamestnávateľovi na územie SR má byť v rámci cezhraničného poskytovania služieb užívateľským zamestnávateľom v inom štáte vyslaný na výkon práce do iného štátu.

 

 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn