Späť na články

Finančná pomoc na udržanie pracovných miest sa zvýšila

Od februára 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky („MPSVR SR“) prostredníctvom Protipandemického balíka Prvá pomoc ++ zvýšilo finančnú pomoc na udržanie pracovných miest, rozšírilo okruh žiadateľov o pomoc a aj okruh oprávnených osôb.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Ako sa zvýši finančná pomoc

a) Opatrenia č. 1 a 3A

MPSVR SR zvýšilo pomoc pre zamestnávateľov (opatrenia č. 1 a 3A) preplatením nákladov na zamestnancov z 80% celkovej ceny práce na 100% celkovej ceny práce, a to maximálne vo výške 1100 Eur na jedného zamestnanca a na jeden mesiac pri oboch opatreniach.

O príspevok vo výške 100% celkovej ceny práce môže žiadať len zamestnávateľ, ktorý nebol podnikom v ťažkostiach k 31.12.2019. Zamestnávateľ, ktorý bol podnikom v ťažkostiach k 31.12.2019 môže poberať príspevok vo výške 80% celkovej ceny práce.

Celková výška pomoci poskytovaná vo výške 100% celkovej ceny práce, nesmie presiahnuť 1,8 milióna Eur („strop pomoci“). Po dosiahnutí stropu pomoci je zamestnávateľ oprávnený na príspevok vo výške 80 % celkovej ceny práce.

b) Opatrenie č. 3B

Taktiež sa zvýšil aj paušálny príspevok na náhradu mzdy zamestnanca (opatrenie č. 3B) vo výške od 330 Eur do 870 Eur podľa poklesu tržieb.

V tabuľke uvádzame porovnanie výšky podpory podľa Opatrenia 3B podľa podmienok platných pred a po 1. februári 2021:

Pred 1. februárom 2021 Po 1. februári 2021
Pokles tržieb Výška príspevku Pokles tržieb Výška príspevku
≥ 20,00-39,99 % 270 Eur ≥ 20,00-29,99 % 330 Eur
≥ 40,00-59,99 % 450 Eur ≥ 30,00-39,99 % 420 Eur
≥ 60,00-79,99 % 630 Eur ≥ 40,00-49,99 % 510 Eur
≥ 80 % 810 Eur ≥ 50,00-59,99 % 600 Eur
x x ≥ 60,00-69,99 % 690 Eur
x x ≥ 70,00-79,99 % 780 Eur
x x ≥ 80 % 870 Eur

Rozšírenie okruhu žiadateľov a oprávnených osôb

Okruh žiadateľov o pomoc sa rozšíril o SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi. O pomoc môžu žiadať zamestnávatelia, ktorí začali podnikať najneskôr k 1. februáru 2021.

Súčasne sa rozšíril aj okruh oprávnených osôb o zamestnancov prijatých do zamestnania najneskôr k 1. februáru 2021.

Predĺženie termínu na čerpanie pomoci

Termín na čerpanie pomoci sa predĺžil do 30. júna 2021.

Žiadosť za príslušný mesiac je možné predložiť počas dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie príspevku. O pomoc za február 2021 je možné požiadať od marca 2021.

Pre informácie o postupe pri podávaní žiadosti viď náš predchádzajúci článok pod názvom: Zmeny v opatreniach na podporu zamestnanosti počas druhej vlny pandémie.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať