Späť na články

Blíži sa účinnosť opatrení o zvýšených sumách stravného a kilometrovného

V Zbierke zákonov boli uverejnené dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR („MPSVR SR“), ktoré zvyšujú sumy stravného a sumy základných náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách. Ministerstvo pristúpilo k zvyšovaniu, nakoľko predošlá úprava nezodpovedala súčasnej úrovni cenového indexu jedál a nápojov v reštauračných zariadeniach a zvyšovaniu nákladov súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel. V nasledujúcom článku Vám prinášame krátky prehľad zmien od 1. mája 2022.

Dňa 7. apríla 2022 vydalo MPSVR SR podľa príslušných ustanovení zákona o cestovných náhradách nové Opatrenie č. 116/2022 Z.z. o sumách stravného. Určuje v ňom novú výšku stravného pri pracovných cestách, ktorému sme sa už venovali v našom predchádzajúcom článku.

Vzhľadom k úprave stravného pri pracovných cestách dochádza od 1. mája 2022 aj k zmenám v príspevkoch zamestnávateľa na všetky formy stravovania zamestnancov. V tejto súvislosti sa minimálny príspevok zamestnávateľa zvyšuje z 2,11 EUR na 2,48 EUR a maximálny príspevok zamestnávateľa sa zvyšuje z 2,81 EUR na 3,30 EUR. Zvýšenie hodnoty stravného platí pre všetky formy stravovania. Zavedením nového opatrenia sa tiež mení minimálna hodnota stravnej poukážky na 4,50 EUR. Naďalej platí, že zamestnávateľ môže svojim zamestnancom prispievať aj zo sociálneho fondu, ktorý je bez obmedzení.

Pripomíname, že finančný príspevok či gastrolístky musia byť zamestnancom poskytnuté vopred, a teda na máj majú byť poskytnuté už v apríli. Mnohé spoločnosti tak nemali dostatok času reagovať na zmenu. Komplikovanejšie môže byť tiež krátenie nároku za dovolenky či iné dni, kde nárok vznikol za mesiace, v ktorých platila ešte stará výška, predovšetkým v prelomových mesiacoch apríl a máj.

Pre lepšiu prehľadnosť sumarizujeme zmeny v nasledovnej tabuľke:

tabuľka stravné_1.5.2022_SVO

MPSVR SR pristúpilo k zmenám aj ďalším Opatrením č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Zamestnanci tak majú nárok na zvýšené sumy náhrady za každý kilometer jazdy na služobnej ceste s vlastným motorovým vozidlom:

  • z 0,053 EUR na 0,059 EUR pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • z 0,193 EUR na 0,213 EUR pre osobné cestné motorové vozidlá.

Účinnosť je ako pri stravnom stanovená na 1. máj 2022.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať