Späť na články

Aktualizácia pravidiel vyplácania Prvej pomoci od septembra 2021

Vláda Slovenskej republiky dňa 10. augusta 2021 schválila návrh na zmeny podmienok a potvrdenie predĺženia obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov.

Vzhľadom na avizovaný príchod tretej vlny pandémie, vláda potvrdila pokračovanie v poskytovaní finančnej pomoci zamestnávateľom a SZČO na podporu udržania pracovných miest až do konca roka 2021, t.j. kým nenadobudne účinnosť zákon o podpore v čase skrátenej práce tzv. Kurzabeit.

Najvýraznejšou zmenou v porovnaní so schváleným znením projektu podpory účinným od 1. júla 2021 je zrušenie naviazanosti pomoci na Covid automat.

S účinnosťou od 1. septembra sa bude projekt podpory udržania zamestnanosti realizovať podľa podmienok schválených vládou v marci a apríli 2020, t.j. pravidlá pôvodného projektu Prvej pomoci. Znamená to teda, že zamestnávatelia budú mať nárok na príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80 % hrubej mzdy v prípade prekážok na strane zamestnávateľa.

Podľa nových pravidiel čerpania prvej pomoci však nebude možné čerpať príspevok podľa opatrenia 3B (príspevok vyplácaný vo výške v závislosti od poklesu tržieb). Vzhľadom na zhoršovanie sa epidemiologickej situácie a záujem o príspevky z opatrenia 3B, už ministerstvo práce avizovalo možné prehodnotenie prístupu a opätovné zavedenie možnosti čerpať i príspevku podľa opatrenia 3B.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať