Dane
21. 9. 2020

Zverejnili termín na podanie daňového priznania

Vláda schválila novelu zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tzv. „Lex Corona“. Cieľom novely zákona je skončenie obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení. Novelu ešte musí schváliť parlament.

Marianna Dávidová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Vláda SR schválila 16. septembra 2020 novelu zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tzv. „Lex Corona“. Novelou zákona sa ukončuje tzv. obdobie pandémie, na ktoré je legislatívne naviazaných viacero daňových a účtovných termínov.

Jedným z najdôležitejších termínov je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov, ktorý je v § 21 Lex Corona stanovený na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V súlade s návrhom zákona skončí pre účely termínu na podanie daňového priznania obdobie pandémie 30. septembra 2020 a termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynul počas obdobia pandémie bude 2 novembra 2020 (31. október 2020 pripadne na sobotu).

Novela zákona by mala byť v skrátenom legislatívnom konaní prerokovaná v NRSR na prebiehajúcej schôdzi. Navrhovaná účinnosť je 29. september 2020. O ďalšom vývoji legislatívneho procesu vás budeme informovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign