Dane
21. 9. 2020

Zverejnili termín na podanie daňového priznania

Vláda schválila novelu zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tzv. „Lex Corona“. Cieľom novely zákona je skončenie obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení. Novelu ešte musí schváliť parlament.

Marianna Dávidová

Vláda SR schválila 16. septembra 2020 novelu zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tzv. „Lex Corona“. Novelou zákona sa ukončuje tzv. obdobie pandémie, na ktoré je legislatívne naviazaných viacero daňových a účtovných termínov.

Jedným z najdôležitejších termínov je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov, ktorý je v § 21 Lex Corona stanovený na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V súlade s návrhom zákona skončí pre účely termínu na podanie daňového priznania obdobie pandémie 30. septembra 2020 a termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynul počas obdobia pandémie bude 2 novembra 2020 (31. október 2020 pripadne na sobotu).

Novela zákona by mala byť v skrátenom legislatívnom konaní prerokovaná v NRSR na prebiehajúcej schôdzi. Navrhovaná účinnosť je 29. september 2020. O ďalšom vývoji legislatívneho procesu vás budeme informovať.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign