Zo sveta
24. 1. 2018

Zverejnili nové vydanie vzorovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

OECD zverejnilo nové vydanie vzorovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Obsahuje významné zmeny vytvorené v rámci projektu OECD/G20 zameraného na boj proti erózii základu dane a presunu ziskov (BEPS).

Martin Šiška

Nové vydanie vzorovej zmluvy OECD predovšetkým odzrkadľuje konsolidáciu opatrení týkajúcich sa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia vyplývajúcich z práce na projekte BEPS v súlade s

  • akciou 2 (neutralizácia dopadov hybridných nesúladov),
  • akciou 6 (opatrenia proti zneužívaniu zmlúv o dvojitom zdanení),
  • akciou 7 (vyhýbanie sa vzniku stálej prevádzkarne) a 
  • akciou 14 (efektívnejšie riešenie sporov).

O ďalších zmenách vzorovej zmluvy OECD sme Vás informovali v našich Aktualitách zo septembra.

Na internetovej stránke OECD je zverejnená skrátená verzia vydania vzorovej zmluvy OECD za rok 2017. Plnú verziu obsahujúcu články, komentáre, pozície ekonomík nečlenských štátov a historické poznámky zverejnia v priebehu roka 2018.

 
 
Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign