Späť na články

Tri hlavné zmeny, ktoré prináša návrh novely zákona o DPH

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša tri hlavné zmeny.

Navrhovaná novela zákona s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2023 (s výnimkou novej záznamovej povinnosti poskytovateľov platobných služieb s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2024) prináša:

  • povinnosť pre platiteľov DPH opraviť odpočítanú DPH z tovarov a služieb zakúpených v SR v prípade, ak sú (čiastočne) po splatnosti viac ako 90 dní,
  • zmenu v obmedzení odpočítania DPH – odpočítanie DPH nebude možné z výdavkov, ktoré nepatria jednoznačne do podnikateľských výdavkov, ako napríklad na účely pohostenia, zábavy alebo reprezentácie,
  • zrušenie registračnej povinnosti (a zavedenie možnosti zrušiť DPH registráciu) usadených subjektov, ak obrat na registráciu dosiahli výlučne z vybraných dodaní oslobodených od DPH (poisťovacie a finančné služby a dodanie a nájom nehnuteľností).

O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok