Dane
25. 3. 2021

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa (zatiaľ) nemení

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 ostáva napriek pandemickej situácii bez zmeny a uplynie 31. marca 2021.

Marianna Dávidová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

S blížiacou sa zákonnou lehotou na podanie daňového priznania k dani z príjmov pribúdajú otázky, či bude lehota predĺžená bez povinnosti podať správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Na základe aktuálne dostupných informácií nebude lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov „plošne“ predĺžená. Pre časť daňovníkov sa však mal postup predĺženia lehoty na podanie daňového priznania výrazne zjednodušiť.

Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je v skrátenom legislatívnom konaní prerokovávaná novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (Lex Corona), ktorá by mala zjednodušiť doručovanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Daňovníci, ktorí nie sú povinní komunikovať so správcom dane elektronicky by mohli poslať takéto oznámenie e-mailom, bez dodatočnej povinnosti doručiť ho správcovi dane v listinnej podobe.

Predpokladaný dátum prerokovania vládneho návrhu zákona je z dôvodu prerušenia aktuálnej schôdze až 30. marca 2021. Je tak možné, že navrhované zjednodušenie tento rok nebude v praxi využiteľné.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign