Dane
29. 1. 2020

Daňové úrady pri výmene informácií o zahraničných daňovníkoch úzko spolupracujú

Orgány daňovej správy štátov OECD si každoročne vymieňajú informácie o osobách majúcich väzby v inej krajine. Čoraz častejšie sa stáva, že daňový úrad vyzve daňovníka zdokladovať zdanenie zahraničných príjmov, či úrokov pripísaných na účtoch vedených v zahraničných bankách. Výmenou informácií tak úrady sledujú, či nedochádza k cezhraničným daňovým únikom a k daňovým podvodom.

Ivana Soboličová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Finančné inštitúcie na Slovensku poskytujú finančnej správe informácie o účtoch daňových rezidentov USA, EÚ a väčšiny štátov OECD. Daňové úrady zašlú prijaté informácie daňovým správam príslušných štátov. Zahraničné úrady tak získajú informácie o bankovom účte svojho rezidenta v zahraničí, vrátane výšky zostatku.

Platí to samozrejme aj opačne. Slovenská finančná správa dostáva každoročne podrobné informácie o slovenských osobách vlastniacich účty v zahraničí.

Daňovníci si však často nie sú vedomí svojich povinností. Slovenský daňový rezident, ktorý má účet v zahraničnej banke musí zdaniť úrok pripísaný na zahraničnom účte na Slovensku, napriek tomu, že zahraničná banka mu pri výplate úroku zrazila zrážkovú daň. Podobne to platí aj pri ďalších zahraničných príjmoch, napríklad dividendách prijatých zo zahraničia.

Praktický príklad:

Slovenský daňový rezident má v švajčiarskej banke účet, na ktorý mu banka pripisuje úroky a zráža daň podľa švajčiarskych predpisov. Touto zrážkou však nie je daňová povinnosť vyrovnaná. Fyzická osoba je povinná príjem priznať v Slovenskej republike, vypočítať z neho daň a, ak je to možné, uplatniť zápočet švajčiarskej dane. Ak zahraničnú banku o svojej rezidencii nebudete informovať, zvyčajne Vám vyberie vyššiu daň (napr. 35 %). Túto daň však nemôžete započítať oproti slovenskej daňovej povinnosti celú, len do výšky sadzby podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (napr. 5%). Zvyšnú daň je potrebné doplatiť na Slovensku. Ak v zahraničnej banke odovzdáte svoje potvrdenie o rezidencii na Slovensku, mnohokrát sa zdaneniu zrážkovou daňou v cudzine vyhnete. A uvedením takéhoto príjmu v slovenskom daňovom priznaní sa môžete vyhnúť konfrontáciám s daňovým úradom.

V prípade, že máte príjmy zo zahraničia, radi Vám s Vašimi daňovými povinnosťami pomôžeme.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn