Právo
26. 1. 2023

Ako sa mení výška mzdových zvýhodnení od júna 2023?

Zamestnanci, ktorí pracujú cez víkendy, v noci alebo počas sviatkov majú od 1. júna 2023 nárok na zvýšené príplatky za prácu nadčas. Pripravili sme pre Vás prehľad jednotlivých mzdových nárokov.

Milina Schifferdeckerová
Matúš Sklenár

Poslanecký návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) prinesie zmenu vo výške mzdových zvýhodnení za nočnú prácu a prácu počas víkendových dní. Zmenou rovnako prejde aj odmena pri prácach vo sviatok vykonávaných mimo pracovného pomeru a náhrada poskytovaná zamestnancovi za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.

Novela Zákonníka práce č. 1/2023 Z. z. opäť naviaže výšku mzdových zvýhodnení na výšku minimálnej mzdy ako tomu bolo do konca roka 2020.

Od 1. júna 2023 budú mzdové zvýhodnenia nasledovné:

  • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude najmenej v hodnote 50 % minimálnej hodinovej mzdy namiesto doterajšej fixnej sumy 1,79 eur/hod.
  • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu bude najmenej v hodnote 100 % minimálnej hodinovej mzdy namiesto doterajšej fixnej sumy 3,58 eur/hod.
  • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu bude najmenej v hodnote 40 % minimálnej hodinovej mzdy a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu najmenej v sume 50 % minimálnej hodinovej mzdy. Doterajšia fixná suma bola na hodnote 1,43 eur/hod. a 1,79 eur/hod. pri zamestnancovi vykonávajúcom rizikovú prácu.

Zákonník práce upravuje aj výnimky, ktoré platia u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, v nedeľu alebo ako nočná práca. V týchto prípadoch možno dohodnúť nižšie sumy mzdového zvýhodnenia, avšak najmenej v hodnote 45 % minimálnej hodinovej mzdy za prácu v sobotu, 90 % minimálnej hodinovej mzdy za prácu v nedeľu a 35 % minimálnej hodinovej mzdy za nočnú prácu.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti a za sťažený výkon práce sa mení z doterajšej pevnej sumy 0,72 eur/hod. na najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy.

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bude prináležať za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy.

Hodnota minimálnej mzdy je od roku 2023 stanovená v zmysle Oznámenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR“) č. 300/2022 Z. z. a zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde na hodnotu 700 eur pre ustanovený 40 hodinový týždenný pracovný čas. Minimálna hodinová mzda je pre rok 2023 v hodnote 4,023 eur/hod.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign