Späť na články

Ako sa mení výška mzdových zvýhodnení od júna 2023?

Zamestnanci, ktorí pracujú cez víkendy, v noci alebo počas sviatkov majú od 1. júna 2023 nárok na zvýšené príplatky za prácu nadčas. Pripravili sme pre Vás prehľad jednotlivých mzdových nárokov.

Poslanecký návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) prinesie zmenu vo výške mzdových zvýhodnení za nočnú prácu a prácu počas víkendových dní. Zmenou rovnako prejde aj odmena pri prácach vo sviatok vykonávaných mimo pracovného pomeru a náhrada poskytovaná zamestnancovi za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.

Novela Zákonníka práce č. 1/2023 Z. z. opäť naviaže výšku mzdových zvýhodnení na výšku minimálnej mzdy ako tomu bolo do konca roka 2020.

Od 1. júna 2023 budú mzdové zvýhodnenia nasledovné:

  • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude najmenej v hodnote 50 % minimálnej hodinovej mzdy namiesto doterajšej fixnej sumy 1,79 eur/hod.
  • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu bude najmenej v hodnote 100 % minimálnej hodinovej mzdy namiesto doterajšej fixnej sumy 3,58 eur/hod.
  • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu bude najmenej v hodnote 40 % minimálnej hodinovej mzdy a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu najmenej v sume 50 % minimálnej hodinovej mzdy. Doterajšia fixná suma bola na hodnote 1,43 eur/hod. a 1,79 eur/hod. pri zamestnancovi vykonávajúcom rizikovú prácu.

Zákonník práce upravuje aj výnimky, ktoré platia u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, v nedeľu alebo ako nočná práca. V týchto prípadoch možno dohodnúť nižšie sumy mzdového zvýhodnenia, avšak najmenej v hodnote 45 % minimálnej hodinovej mzdy za prácu v sobotu, 90 % minimálnej hodinovej mzdy za prácu v nedeľu a 35 % minimálnej hodinovej mzdy za nočnú prácu.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti a za sťažený výkon práce sa mení z doterajšej pevnej sumy 0,72 eur/hod. na najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy.

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bude prináležať za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy.

Hodnota minimálnej mzdy je od roku 2023 stanovená v zmysle Oznámenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR“) č. 300/2022 Z. z. a zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde na hodnotu 700 eur pre ustanovený 40 hodinový týždenný pracovný čas. Minimálna hodinová mzda je pre rok 2023 v hodnote 4,023 eur/hod.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať