Späť na články

Parlament znovu novelizuje Zákonník práce v oblasti stravovania zamestnancov

Novela Zákonníka práce v marci 2021 umožnila niektorým zamestnancom zvoliť si spôsob zabezpečenia stravovania. Nová alternatíva k stravným lístkom vo forme účelovo viazaného finančného príspevku veľmi rýchlo narazila na potrebu ďalšej legislatívnej úpravy. Na aktuálnej júnovej schôdzi NR SR je v prvom čítaní novela Zákonníka práce, ktorá upravuje viacero sporných bodov.

Predložený návrh prináša niekoľko upresnení aktuálneho právneho stavu, o ktorom sme Vás informovali v predchádzajúcom článku. Zároveň upravuje doposiaľ neriešené problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Aké nedostatky rieši novela zákona?

Cieľom navrhovanej novely je podľa dôvodovej správy odstrániť nejasnosti a rozličné daňové a odvodové dopady zvolených foriem stravovania. Navyše reaguje aj na opodstatnené argumenty o neprimeranej administratívnej záťaži.

Legislatívne zmeny prináša v nasledovných problematických oblastiach:

1. Úprava výšky príspevku na stravovanie - zamestnávateľ bude môcť poskytnúť namiesto súčasných zákonne stanovených 55% (t.j. aktuálne najviac 2,81 EUR) až 100 % sumy stravného platného pre služobné cesty v trvaní 5-12 hodín. Vzťahuje sa na každý zo zákonných spôsobov stravovania.

2. Nerovnosť pri zdaňovaní uplatnených foriem stravovania – takto zvýšený príspevok do hodnoty 5,10 EUR nebude podliehať daniam ani odvodom pre zamestnancov a pre zamestnávateľa bude považovaný za daňovo uznaný výdavok.

3. Odstránenie byrokracie a spätné vyplácanie – prax poukázala na komplikácie pri vyplácaní stravného vopred s ohľadom na dodržanie účelovosti príspevku. V záujme znížiť administratívnu záťaž novela prináša zjednodušený systém - gastrolístky aj finančné príspevky bude môcť zamestnávateľ vyplácať pozadu za uplynulý kalendárny mesiac. Tým sa odstránia praktické problémy s výpočtom nároku na stravné, ktoré nebolo možné predvídať a zohľadniť (napr. neplánovaná dovolenka, PN zamestnanca, náhle ukončený pracovný pomer).

4. Novinka pre živnostníkov a iných SZČO – novela zasiahne aj živnostníkov, ktorí si budú môcť do výdavkov uplatniť sumu 5,10 EUR na stravovanie za každý odpracovaný deň. Navyše sa im zruší povinnosť dokladovať výšku stravného.

V prípade schválenia NR SR v predloženej podobe bude novela zákona účinná od 1. januára 2022.

Po júnovom prvom čítaní prebehne najbližšie rokovanie poslancov v septembri po letnej prestávke. Priebeh legislatívneho procesu v oblasti stravovania zamestnancov budeme pre Vás aj naďalej pozorne sledovať.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať