Späť na články

5 najčastejších otázok týkajúcich sa stravovania zamestnancov

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2021 zaviedla dlho očakávanú možnosť poskytovať zamestnancom finančný príspevok na stravovanie namiesto gastrolístkov či gastro kariet.

S novou legislatívnou úpravou sa objavili viaceré otázky a aplikačné nejasnosti. Preto väčšina spoločností využíva prechodné obdobie do konca roka 2021 a zatiaľ čaká so zavedením finančného príspevku. Finančný príspevok je zatiaľ v mnohých ohľadoch menej výhodnou alternatívou.

Finančná správa vydala minulý týždeň k tejto téme pomerne rozsiahly metodický pokyn, ktorý ide vo viacerých otázkach nad rámec zákona a snaží sa pokryť doposiaľ nedoriešené oblasti. Tými sú napríklad finančný príspevok pri dočasnej PN, dovolenke, či príspevky pre osoby s inými druhmi vzťahu ako pracovnou zmluvou (napr. konatelia či dohodári). Je pravdepodobné, že aj Zákonník práce bude v oblasti finančného príspevku do konca roka ešte novelizovaný.

Zodpovedali sme pre vás 5 najčastejších otázok, s ktorými sa v rámci témy stravovania zamestnancov najčastejšie stretávame. Naše odpovede uvádzame v zmysle aktuálne dostupných informácii, ktoré sa môžu do konca roka ešte zmeniť.

1. Je každý zamestnávateľ povinný umožniť svojim zamestnancom vybrať si formu zabezpečenia stravovania?

Vo všeobecnosti sa táto povinnosť týka všetkých zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. Stravovacie zariadenie má teda naďalej prednosť. Finančný príspevok má byť alternatívou k stravovacím poukážkam (gastrolístkom) či elektronickým stravovacím poukážkam (gastro kartám).

2. Môže zamestnávateľ prispievať na stravovanie zo sociálneho fondu v neobmedzenej výške? Je rozdiel či ide o finančný príspevok alebo stravovacie poukážky?

Podľa aktuálnych interpretácii možno zo sociálneho fondu prispievať neobmedzene v prípade oboch spôsobov a celý príspevok zo sociálneho fondu je oslobodeným príjmom zamestnanca.

3. Zamestnávateľ poskytuje stravovacie poukážky resp. finančný príspevok svojím zamestnancom vo výške 5 eur (2,81 eura príspevok v zmysle § 152 Zákonníka práce, 1 euro príspevok zo sociálneho fondu, 1,19 eura dobrovoľný príspevok zamestnávateľa). Je možné obe formy považovať za oslobodený príjem zamestnanca v plnej výške?

Gastrolístok by bol pre zamestnanca oslobodený v celej výške. Finančný príspevok by bol oslobodený iba do výšky 3,81 eura ( t.j. 2,81 + 1 euro) a zvyšných 1,19 eura by bolo pre zamestnanca predmetom dane a odvodov. Z tejto sumy by musel odviesť odvody aj zamestnávateľ.

4. V akej výške by boli výdavky na stravovanie z predchádzajúceho príkladu považované za daňovo uznateľné výdavky pre zamestnávateľa?

Pre zamestnávateľa by bolo v prípade stravovacej poukážky 1,19 eura nedaňovým výdavkom. Finančný príspevok by bol považovaný za daňovo uznateľný výdavok v plnej výške, nakoľko 1,19 eura bolo už zdaniteľným príjmom na strane zamestnanca. Je však potrebné dodržať viaceré podmienky, napríklad písomné dojednanie jeho výšky, neznevýhodňovanie finančného príspevku alebo stravovacej poukážky atď.

5. Má zamestnanec vykonávajúci domácku prácu a teleprácu nárok na zabezpečenie stravovania?

Áno, ak odpracuje viac ako 4 hodiny denne. Takýto zamestnanec by mal mať možnosť voľby medzi poukážkou a finančným príspevkom podobne ako zamestnanci v priestoroch zamestnávateľa.

 

Zamestnancov i zamestnávateľov trápia aj mnohé ďalšie otázky. Hlavné otázky je potrebné pokryť v internom predpise zamestnávateľa, kde uvedie možnosti a spôsoby voľby a možné problémové situácie.

V prípade záujmu vám s návrhom interného predpisu či zavedením finančného príspevku radi poradíme.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok