Späť na články

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci

Lepšie podmienky pre investorov pri žiadostiach o investičnú pomoc.

Slovenská republika už niekoľko rokov podporuje prostredníctvom regionálnej investičnej pomoci počiatočné investície do projektov v priemyselnom odvetví a službách. Výška pomoci, o ktorú môžu žiadať Ministerstvo hospodárstva SR, záleží od konkrétneho regiónu, v ktorom bude investícia umiestnená. Prioritou je podpora zavádzania inovatívnych technológií, znižovania nezamestnanosti a hospodárskeho rozvoja menej rozvinutých regiónov. O pomoc sa môžu uchádzať veľké aj malé podniky a tiež podnikatelia, ktorí pôsobia, prípadne zvažujú pôsobenie na našom trhu. Oprávnenými pre účely žiadosti sú projekty rozšírenia alebo diverzifikácie existujúcej produkcie a tiež projekty zriadenia novej prevádzkarne, a to v priemyselnej výrobe, technologických centrách alebo centrách podnikových služieb.

Národná rada Slovenskej republiky pred niekoľkými dňami schválila novelu zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci, ktorá nadobudla účinnosť 15. marca 2022. Prijatím tejto novely sa zjednodušili podmienky čerpania regionálnej investičnej pomoci od štátu. Aké najvýznamnejšie zmeny priniesla novela zákona sa dozviete tu.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať