Späť na články

Nová evidencia analytických údajov zamestnanca (aktualizácia)

V decembri sme upozornili na vznik novej administratívnej povinnosti zamestnávateľov od 1. januára 2023 voči Sociálnej poisťovni. V článku nižšie pripomíname tieto povinnosti, ktoré je potrebné splniť už za tento mesiac. Všetky upravené formuláre už boli zverejnené.

Pôvodný článok nájdete tu. Nová evidencia analytických údajov pozostáva z nasledovných údajov:

Predmetné informácie bude potrebné viesť za všetkých zamestnancov poistených na Slovensku. Pri tých, ktorým poistenie vzniklo pred 1. januárom 2023 sa evidencia vedie až počnúc 1. januárom 2023.

Prostredníctvom Registračného listu zamestnanca je potrebné Sociálnej poisťovni reportovať miesto výkonu práce, rozsah pracovného času a druh vykonávanej práce. Pri prihlasovaní nových zamestnancov zamestnávateľ využije Registračný list - prihláška za zamestnanca. V prípade „starých“ zamestnancov je taktiež potrebné vykázať predmetné údaje, a to prostredníctvom Registračného listu – zmena, pričom lehota na doručenie analytických údajov je termín podania mesačných výkazov zamestnávateľa za január 2023. Následne, aj pri každej zmene sledovaných analytických údajov budú zamestnávatelia povinní oznámiť zmeny prostredníctvom Registračného listu – zmena.

Počet hodín zodpovedajúci zúčtovanému príjmu na výplatu za kalendárny mesiac bude potrebné vykazovať pravidelne prostredníctvom mesačných výkazov. Do počtu hodín, ktoré je potrebné oznamovať za sledovaný mesiac vstupujú jednak odpracované ako aj neodpracované hodiny, napríklad za čerpanú dovolenku, návštevu lekára, prekážky v práci, za čo zamestnancovi prináleží náhrada príjmu vstupujúca do vymeriavacieho základu za predmetný mesiac.

Veríme, že informácie vyššie Vám budú nápomocné pri plnení povinností voči Sociálnej poisťovni a pokiaľ by ste v tomto smere potrebovali pomoc, sme Vám s kolegami radi k dispozícii.

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať